Notowania

forex
03.08.2018 11:58

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 9,4% w 2018 r.

Tempo wzrostu PKB wyniesie w 4,5% r/r w 2018 r., natomiast wartość nakładów na środki trwałe wzrośnie o 9,4% w br., wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Instytut prognozuje zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego do poziomu 3,8% w 2019 r. 

Podziel się
Dodaj komentarz

"W opinii Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2018 roku wyniesie w Polsce 4,5%, co oznacza, że będzie ono tylko nieznacznie niższe niż w roku poprzednim. Wzrost gospodarczy nieco zwolni w drugiej połowie roku i w kolejnych kwartałach będzie coraz niższy - w trzecim i w czwartym kwartale PKB rosnąć będzie odpowiednio w tempie 4,4% i 4%. W roku 2019 spodziewać się należy dalszego zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego do poziomu 3,8 %" - czytamy w raporcie.

Według Instytutu, popyt krajowy w 2018 roku wzrastał będzie w tempie 4,8%, podobnie jak w 2017 roku.

"Wartość nakładów brutto na środki trwałe, czyli inwestycji, wzrośnie natomiast o 9,4%. O tempie tym w dalszym ciągu decydować będzie przede wszystkim wzrost inwestycji publicznych, ale zwiększy się dodatkowo udział inwestycji ze strony przedsiębiorstw prywatnych, związany z koniecznością rozbudowy potencjału produkcyjnego" - czytamy dalej w raporcie.

Dynamika nakładów brutto na środki trwałe nieco osłabnie w 2019 roku, tj. inwestycje wzrosną o 7,5%. W tym samym czasie spożycie indywidualne zwiększy się o 3,8%, a popyt krajowy wzrośnie o 3,5%.

"Wzrost wartości dodanej w usługach rynkowych, mających największy udział w tworzeniu PKB, wyniesie w 2018 roku 4,3%. W roku 2019, według prognozy Instytutu, we wszystkich omawianych sektorach dynamiki wzrostu nieco się obniżą. Wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 5,3%, w budownictwie o 10%, a w usługach rynkowych o 3,6%" - napisano także.

Zdaniem Instytutu, poziom inflacji wyniesie 1,8% w 2018 r., w grudniu br. - 1,9%, zaś w 2019 roku inflacja średnioroczna powinna wynieść 2,5%, a grudniowa 2,8%.

"Istotnym czynnikiem wpływającym na tempo wzrostu cen konsumpcyjnych będzie związany z sytuacją międzynarodową wzrost cen surowców energetycznych, wzrost cen żywności, będący skutkiem suszy w większości państw europejskich oraz wzrost presji popytowej na rynku krajowym" - podano również.

Według prognozy IPAG, tempo wzrostu eksportu w 2018 roku obniży się do 4,7%, natomiast import w tym samym okresie wzrośnie o 5,3%.

"Oznacza to, że wkład handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie w tym czasie ujemny. Na obniżenie dynamik handlu zagranicznego wpływać będzie otoczenie zewnętrzne - konflikty celne Stanów Zjednoczonych oraz nieco słabsza koniunktura w państwach Unii Europejskiej, w tym głównie w Niemczech. Na pogorszenie salda handlowego wpływać będzie dodatkowo wzrost importu o charakterze inwestycyjnym" - czytamy dalej.

"Prognozy IPAG powstały przy następujących założeniach: wzrost PKB w UE - 2,1% w 2018 r. oraz 2% w 2019 r., kontynuacja dotychczasowej polityki fiskalnej, utrzymanie stopy referencyjnej NBP bez zmian do końca 2018 r." - podano także.

W 2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur IBnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny - Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG).

Tagi: forex, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz