Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

NBP: Popyt konsumpcyjny pozostanie na stabilnym poziomie w następnych kwartałach

0
Podziel się
NBP: Popyt konsumpcyjny pozostanie na stabilnym poziomie w następnych kwartałach
bEhBRFzF

Gospodarstwa domowe więcej przeznaczały na spożycie prywatne w II kw. 2015 r., przy szybszej dynamice wzrostu realnych dochodów do dyspozycji brutto, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP). Według NBP, tempo wzrostu dochodów gospodarstw domowych i popytu konsumpcyjnego utrzymają się na stabilnym poziomie w następnych kwartałach.

"W II kw. 2015 r. realne dochody sektora gospodarstw domowych zwiększyły się o 4,0% r/r. Wzrost realnych dochodów opierał się głównie na dochodach pierwotnych, wśród których najszybciej wzrastała nadwyżka operacyjna brutto. Jednocześnie doszło do obniżenia tempa wzrostu dochodów z pracy najemnej, jednak wobec pozytywnych danych cząstkowych z rynku pracy w II poł. 2015 r. należy oczekiwać, że ma ono charakter przejściowy" - czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w II kw. 2015 r."

Według danych NBP, spożycie prywatne w II kw. 2015 r. wzrosło o 3% r/r, kontynuując stabilne tendencje wzrostowe.

bEhBRFzH

"Zarówno poprawiające się nastroje konsumenckie, jak i dane z gospodarki realnej z III kw. 2015 r. oraz względnie stabilne dynamiki PKB mogą wskazywać na utrzymanie się tempa wzrostu dochodów gospodarstw domowych i popytu konsumpcyjnego na stabilnym poziomie w następnych kwartałach" - podał bank.

Stopa oszczędzania w II kw. 2015 r. po korekcie sezonowej wyniosła 3,4% utrzymując się na stabilnym poziomie. Kontynuowany jest wzrost stopy oszczędności dobrowolnych, który przełożył się między innymi na zmianę struktury generowania oszczędności gospodarstw domowych. Poziom stopy oszczędności dobrowolnych w ostatnich kwartałach zbliżył się do poziomów najwyższych w okresie poakcesyjnym, obserwowanych na przełomie lat 2005 i 2006 oraz 2009 i 2010 r. Głównym źródłem finansowania inwestycji w Polsce pozostają oszczędności sektora przedsiębiorstw, podano także.

"W końcu II kw. 2015 r. stan aktywów finansowych gospodarstw domowych wyniósł 1 692,2 mld zł i tym samym wzrósł o 2,2% względem poprzedniego kwartału. Nowe aktywa w największym stopniu lokowane były w formie aktywów o względnie niskim poziomie ryzyka i dużej płynności (gotówka i depozyty krótkoterminowe). W dłuższej perspektywie, w strukturze aktywów rośnie znaczenie zarówno aktywów nieryzykownych, a maleje rola aktywów ryzykownych" - czytamy w raporcie.

Według NBP, w II kw. 2015 r. gospodarstwa domowe zwiększyły również stan zobowiązań względem zarówno I kw., jak i IV kw. 2014 r., na co złożyły się przede wszystkim wzrost kredytów i pożyczek długoterminowych, stanowiących większość zobowiązań gospodarstw domowych. Zobowiązania na koniec II kw. 2015 r. osiągnęły stan 656,8 mld zł, przekraczając o 7,5% poziom zadłużenia sprzed roku.

bEhBRFzN

"W III kw. 2015 r. nastąpiło kontynuowanie procesów gromadzenia oszczędności finansowych, na co wskazują dane ze sprawozdawczości monetarnej. Gospodarstwa domowe zwiększyły zasób aktywów finansowych, koncentrując się przede wszystkim na instrumentach o niskim stopniu ryzyka, takich jak depozyty bankowe i gotówka. Nieco niższy niż w poprzednich kwartałach jest przyrost zadłużenia gospodarstw domowych, co w przeważającej mierze jest skutkiem spadku stanów kredytów mieszkaniowych (spadek ten był częściowo kompensowany przez przyrost stanu kredytów konsumpcyjnych) - podsumował NBP.

bEhBRFAi
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)