Notowania

budownictwo
29.04.2016 08:47

Vantage Development rekomenduje wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję

Podziel się
Dodaj komentarz

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Vantage Development rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 8,1 mln z zysku za rok 2015 na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w gotówce w wysokości 0,13 zł na jedną akcję spółki, podała spółka. Zarząd przyjął także projekt polityki dywidendowej spółki na lata 2016-2018.

"Zarząd spółki rekomenduje akcjonariuszom przeznaczyć na wypłatę dywidendy 8,1 mln zł, 0,13 zł na akcję spółki. Stopa dywidendy wyniesie tym samym 4,3%" - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym roku Vantage Development wygenerował 12 mln zł zysku netto. Zgodnie z rekomendacją zarządu, spółka może przeznaczyć dwie trzecie ubiegłorocznego zarobku na wypłatę dywidendy.

"Zgodnie z polityką konsekwentnego podnoszenia wartości spółki dla akcjonariuszy, zdecydowaliśmy się rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2015 r., przeznaczając na ten cel część środków ze sprzedaży Parku Handlowego Galaktyka, jak również przyjąć politykę dywidendową na lata 2016-2018. Obecna kondycja finansowa spółki pozwala nam równocześnie skutecznie pomnażać powierzony nam kapitał poprzez realizację projektów deweloperskich na już posiadanych gruntach i inwestycje w nowe projekty deweloperskie oraz regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami" - powiedział prezes spółki Edward Laufer, cytowany w komunikacie.

W projektach uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy, zwołane na 16 czerwca, spółka napisała, że dywidenda zostanie sfinansowana: w kwocie 2 003 886,16 zł z zysku netto wypracowanego w roku 2015 i w kwocie 6 113 343,35 zł z części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Przyjęta przez zarząd polityka dywidendowa na lata 2016-2018 zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłaty dywidendy w wysokości 5% średniej rocznej kapitalizacji giełdowej spółki w roku poprzedzającym, nie wyższej jednak niż 10 mln zł. Przy rekomendacji wypłaty zysku, zarząd Vantage Development będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynność finansową grupy kapitałowej Vantage Development. Istotnym czynnikiem decydującym o wypłacie dywidendy będą również istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju grupy kapitałowej Vantage Development w okresie obowiązywania polityki dywidendy, podano również.

"Zarząd będzie rekomendował, aby dzień dywidendy, jak i dzień wypłaty dywidendy były ustalane z uwzględnieniem zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którymi wypłata dywidendy następowała w okresie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia dywidendy" - czytamy także.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2015 r. sprzedała 613 lokali w porównaniu do 255 sprzedanych rok wcześniej.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz