Notowania

pit 2018
06.03.2019 16:27

PIT 37 i 38 przez Twój e-PIT - co rozliczymy w systemie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów?

W celu ułatwienia podatnikom sprawy z rozliczaniem deklaracji podatkowych, Ministerstwo Finansów wprowadziło nową usługę o nazwie “Twój e-PIT”. To nowy program, który wypełni zeznanie podatkowe za podatnika. Dzięki temu podatnicy, nie muszą już martwić się kwestią rozliczenia PIT – Krajowa Administracja Skarbowa zrobi to za Nas!

Podziel się
Dodaj komentarz
(Materiały prasowe)

“Twój e-PIT” nie jest jednak ułatwieniem dla wszystkich. Istnieje bowiem możliwość rozliczenia tylko deklaracji PIT-37 i PIT-38. Jest to jednak chwilowym, bowiem w przyszłym roku Krajowa Administracja Skarbowa wypełni PIT-y również za podatników, rozliczających się na deklaracjach PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28.

PIT-37. Tę deklarację wypełni Krajowa Administracja Skarbowa za podatnika. Kto rozliczy się na formularzu deklaracji PIT-37?

Formularzem PIT-37 mogą posłużyć się pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie. PIT-37 to deklaracja przeznaczona również dla emerytów i rencistów. Jak przeczytamy na portalu podatkowym Pitax.pl, druk tego typu wypełnią więc wszyscy, których dochody zostały opodatkowane skalą podatkową 18% lub 32% - z uwzględnieniem roli płatnika, jako pośrednika.

Przez to rozumiemy, że podatnicy Ci nie byli zmuszeni do odprowadzania w ciągu roku rozliczeniowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ogólnie rzecz ujmując, wszyscy podatnicy, którzy uzyskując dochód w danym roku rozliczeniowym, zostali opodatkowani stawką 18% lub 32%, za pośrednictwem płatnika, muszą rozliczać się z Urzędem Skarbowym za pomocą formularza podatkowego PIT-37. Deklaracje tego typu przeznaczone są dla osób, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali przychody ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy z tytułu wykonywania pracy nakładczej. Czy to wszystkie rodzaje przychodów, które można wykazać tylko w deklaracji PIT-37? Absolutnie nie!

Deklarację PIT-37 powinni wypełnić i złożyć także osoby, które tylko za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody na terenie RP, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18% i 32% i ze źródeł pochodzących z:

 • wynagrodzeń i innych przychodów, wynikających ze stosunku pracy oraz stosunków służbowych lub pracy nakładczej,
 • stypendiów,
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • emerytur lub rent,
 • Świadczeń przedemerytalnych i zasiłków,
 • zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
 • umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, działalności sportowej,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

Dlaczego warto wybierać PIT-37?

Podatnicy, którzy składają deklarację podatkową PIT-37, mają prawo do korzystania z ulg i odliczeń, jakich brak w przypadku wypełniania innych formularzy zeznań podatkowych. PIT-37 można złożyć indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. To duża zaleta, bowiem w tego typu sytuacjach, stawka podatku dochodowego od osób fizycznych jest opłacana od połowy sumy dochodów współmałżonków, czy samotnego rodzica i dziecka. Ulgi i odliczenia dostępne przy okazji rozliczania się za pomocą PIT-37 to m.in. ulga prorodzinna, ulga na Internet, ulgi na darowiznę etc. Za pomocą PIT-37 można również przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

PIT-38

Jak dowiadujemy się z portalu podatkowego Pitax.pl, “Druk PIT 38 podatnicy wykorzystują do rozliczenia przychodów kapitałowych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się między innymi: odsetki od depozytów bankowych, lokat lub innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, przychody z obrotu papierami wartościowymi, jak również dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.”

Nie ma jednak konieczności rozliczania się z zysków nabytych za pomocą lokat bankowych, przychodów pozyskanych w ramach oprocentowanych rachunków lub otrzymanych za pomocą otwartych funduszy inwestycyjnych (OFE). Tego typu podmioty odprowadzają za podatnika podatek należny, w konsekwencji czego nie jest potrzebnym dodatkowe rozliczanie się podatnika z pieniędzy wypracowanych przez lokaty i inne oprocentowane rachunki.

Inaczej ma się sprawa akcjonariuszy. Zarówno oni, jak i osoby posiadające obligacje Skarbu Państwa, w momencie ich zbycia, mają obowiązek rozliczyć się z uzyskanych przychodów samodzielnie.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych bardzo dokładnie określa, jakiego typu dochody podatnik musi wykazać w rozliczeniu podatkowym PIT-38, a są to przychody:

 • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach z osobowością prawną;
 • z tytułu pozyskania akcji w spółkach lub wkładów w spółdzielniach, zbywając w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Formularz PIT-38 to także dokument do rozliczenia przychodów pochodzących ze źródeł kapitałowych - jak mówi portal Pitax.pl - to przychody uzyskane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, niezwolnione z opodatkowania.

Tagi: pit 2018
Źródło:
Artykuł sponsorowany
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz