Money.plGospodarka Politycy Władysław Bartoszewski

Władysław Bartoszewski

Data i miejsce
urodzenia:
1922-02-19, Warszawa
Wykształcenie: wyższe

Władysław Bartoszewski

Historyk, pisarz, dyplomata;
- Więzień obozu w Oświęcimiu w latach 1940-41
- Żołnierz Armii Krajowej w latach 1942-45, uczestnik Powstania Warszawskiego
- Był współredaktorem prasy AK, działaczem Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, a następnie Rady Pomocy Żydom w Polsce
- Więziony w latach 1946-48 i 1949-54, zrehabilitowany w 1955
- W 1949 ukończył Uniwersytet Warszawski
- W latach 1955-73 był redaktorem w licznych periodykach
- W latach 1973-85 wykładowca najnowszej historii Polski i nauk politycznych na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL i uczelniach niemieckich
- Współzałożyciel Towarzystwa Kursów Nauko­wych w 1978 i wykładowca "uniwersytetu latającego" w latach 1978-90
- Współzałożyciel i członek Komitetu Obrony Prześladowanych za Przekonania przy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
- Internowany od grudnia 1981 do kwietnia 1982
- W latach 1990-95 ambasador w Austrii
- Minister spraw zagranicznych od 7.03.1995 do 22.12.1995, ponownie od 30.06.2000 do 19.10.2001
- Odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami polskimi i obcymi: Order Orła Białego (12.1995), Sprawiedliwy wśród narodów świata (1963)
- Autor wielu publikacji poświęconych historii najnowszej, stosunkom polsko-żydowskim i polsko-niemieckim

Władysław Bartoszewski - pełnione funkcje:

  • Minister Spraw Zagranicznych
    Okres pełnienia funkcji: od 1995-03-07 do >1996-12-22
  • Minister Spraw Zagranicznych
    Okres pełnienia funkcji: od 2000-06-30 do >2001-10-19