Adam Biela

Data i miejsce
urodzenia:
1947-09-05, Syrynia
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe

Adam Biela

Polityk, naukowiec.
- W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
- W 1973 roku uzyskał stopień doktora.
- W 1980 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie psychologii eksperymentalnej i przemysłowej.
- W 1990 roku uzyskał tytuł profesora.
- W 1992 roku uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.
- W latach 1975-1976 studia specjalistyczne w zakresie analizy decyzyjnej na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor.
- W latach 1982-1983 studia w Decision Research w Eugene (Oregon).
- Stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Fulbrighta i Fundacji Humboldta.
- W latach 1993-1998 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. Obecnie kieruje Katedrą Analizy Decyzyjnej oraz Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania na tej uczelni.
- Należy do NSZZ "Solidarność", był członkiem jej władz uczelnianych na KUL.
- W latach 1997-2001 posłem na Sejm.
- Od 2001 roku - senator.
- W latach 2003-2004 obserwator w Parlamencie Europejskim.
- Od 1 maja do 19 lipca 2004 roku członek Parlamentu Europejskiego.

Adam Biela - staż parlamentarny:

  • Poseł III kadencji
  • Senator V kadencji
  • Senator VI kadencji
    • Lista wyborcza: Liga Polskich Rodzin
      Okręg wyborczy: 7 Chełm