Money.plGospodarka Politycy Piotr Marian Boroń

Piotr Marian Boroń

Data i miejsce
urodzenia:
1962-07-02, Kraków
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe

Piotr Marian Boroń

Polityk, nauczyciel, działacz kultury.
- W 1986 roku ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- W czasie studiów działał w jawnych, a następnie podziemnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od początku pracy zawodowej należał do NSZZ "Solidarność".
- W latach 1986-1990 studia specjalne z zakresu historii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
- Od 1990 r. pracuje jako nauczyciel historii w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Witkowskiego w Krakowie.
- W 1994 r. założył i redaguje "Tygodnik Salwatorski".
- W 2004 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalność - zarządzanie przedsiębiorstwem i zarządzanie w oświacie.
- Prowadził badania naukowe w Archiwach Watykańskich na temat dziejów dyplomacji papieskiej.
- W latach 1998-2002 był wiceprzewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.
- W latach 1998-2002 był radnym Rady Miasta Krakowa, a w latach 2002-2005 - przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego.
- W latach 2004-2005 reprezentował Polską w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.
Działacz kultury, pomysłodawca i organizatorem m.in. kilku wystaw muzealnych, tzw. Majówek pod Kopcem Kościuszki i Małopolskich Przeglądów Pieśni Patriotycznej. Współtworzył Zwierzyniecki Salon Artystyczny. Jest także wydawcą kilku śpiewników pieśni historycznych, autorem albumów i kilkuset artykułów prasowych.
Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Piotr Marian Boroń - staż parlamentarny:

  • Senator VI kadencji
    • Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
      Okręg wyborczy: 12 Kraków