Money.plGospodarka Politycy Mikołaj Budzanowski

Mikołaj Budzanowski

Data i miejsce
urodzenia:
1971-11-11, Kraków
Wykształcenie: historyk

Mikołaj Budzanowski

Minister skarbu państwa w II rządzie Donalda Tuska.Wcześniej pełnił funkcję wiceministra oraz podsekretarza stanu w tym samym resorcie.
W latach 2002 - 2004 roku pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Przez trzy lata (2004-2007) był doradcą w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego. Od stycznia do września 2008 był dyrektorem Departamentu Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska, a od września 2008 do lipca 2009 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa.
Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również studia podyplomowe z dziedziny dyplomacji i stosunków międzynarodowych na macierzystej uczelni. Był stypendystą Uniwersytetu w Trewirze. W 2004 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

Mikołaj Budzanowski - pełnione funkcje:

  • Minister Skarbu Państwa
    Okres pełnienia funkcji: od 2011-11-18