Money.plGospodarka Politycy Zbigniew Cieślak

Zbigniew Cieślak

Data i miejsce
urodzenia:
1954-02-11, Warszawa
Wykształcenie: wyższe

Zbigniew Cieślak

- w 1977 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
- w 1982 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a habilitował się w 1992 roku
- w latach 1991-1992 był dyrektorem Biura Komisji Sejmowych
- od 1997 do 1998 roku sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
- w 2006 roku został powołany na przewodniczącego Rady Służby Cywilnej
- od 2002 jest prorektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zbigniew Cieślak - pełnione funkcje:

  • Trybunał Konstytucyjny - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
    Okres pełnienia funkcji: od 2006-12-02