Money.plGospodarka Politycy Marian Grzybowski

Marian Grzybowski

Data i miejsce
urodzenia:
1945-03-09, Prądnik Korzkiewski
Wykształcenie: Wyższe

Marian Grzybowski

- W 1967 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjął pracę naukową na tym Uniwersytecie. W latach 1968-1970 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1976 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1982 r. doktora habilitowanego. Od 1990 r. jest profesorem nauk prawnych, a od 1994 r. profesorem zwyczajnym. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Warszawskim, na uniwersytetach w Oslo i Bergen, w Umea, w Helsinkach i Turku, Columbia University w Nowym Jorku oraz w Brookings Institution.

- Od 2001 r. – wiceprzewodniczący, a od 2005 r. – przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.
Od 1990 r. – członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Komisji Nauk Prawnych Oddziału PAN w Krakowie.
W latach 1991-1994 był członkiem Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Tworzenia Prawa Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
W latach 1996-1997 był członkiem Zespołu Stałych Ekspertów Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

- Od 1983 kierownik Zakładu Współczesnych Systemów Ustrojowych, od 1990 r. kierownik Katedry Współczesnych Systemów Ustrojowych (obecnie Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego) Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996-2001 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

- Jest autorem licznych publikacji naukowych, ekspertyz, rozpraw, artykułów, recenzji, opinii prawnych i raportów z zakresu prawa konstytucyjnego.

- W listopadzie 2001 z rekomendacji SLD został wybrany przez Sejm RP sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Marian Grzybowski - pełnione funkcje:

  • Trybunał Konstytucyjny - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
    Okres pełnienia funkcji: od 2001-11-02