Andrzej Jaroch

Data i miejsce
urodzenia:
1948-09-18,

Andrzej Jaroch

- absolwent Wydziału Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej.
- pracuje jako nauczyciel akademicki na Politechnice Wrocławskiej, jest prezesem Klubu AZS Politechnika Wrocław
- w latach 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej Wrocławia, a w latach 2004-2005 radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
- był członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości oraz członkiem Zarządu Regionalnego Dolny Śląsk tej partii.

Andrzej Jaroch - staż parlamentarny:

  • Senator VI kadencji
    • Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
      Okręg wyborczy: 3 Wrocław