Money.plGospodarka Politycy Piotr Kołodziejczyk

Piotr Kołodziejczyk

Data i miejsce
urodzenia:
1939-06-08, Poniec k.Gostynia
Wykształcenie: Wyższe

Piotr Kołodziejczyk

- polski wiceadmirał oraz morski oficer pokładowy okrętów torpedowych i rakietowych. Od 1956 do 1992 służył w Siłach Zbrojnych. Dowodził ORP "KT-88", ORP "Gdynia", 3 Flotyllą Okrętów i Marynarką Wojenną. Dwukrotnie był ministrem obrony narodowej
- od 1956 do 1960 był słuchaczem na Wydziale Pokładowym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, po ukończeniu której otrzymał stopień podporucznika marynarki i tytuł inżyniera nawigatora statku morskiego. Jest również absolwentem radzieckich uczelni wojskowych: Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Baku (1962), Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie (1973) i Akademii Sztabu Generalnego im. marszałka Klimenta Woroszyłowa w Moskwie (1980)
- po otrzymaniu promocji oficerskiej rozpoczął służbę na kutrach torpedowych projektu 183 w 3 Brygadzie Kutrów Torpedowych w Gdyni. Pływał kolejno w załogach OORP "KT-83", "KT-87" oraz jako dowódca okrętu na ORP "KT-88". Następnie, w 1962 został przeniesiony na kutry rakietowe projektu 205. Był dowódcą działu rakietowo-artyleryjskiego na ORP "Hel" oraz zastępcą dowódcy okrętu i dowódcą okrętu na ORP "Elbląg". W latach 1973-1977 pracował w Sztabie Marynarki Wojennej w Gdyni na stanowiskach pomocnika szefa wydziału, zastępcy szefa oddziału i szefa oddziału w Oddziale Rozpoznania. Od 1977 do 1978 dowodził Polską Jednostką Specjalną Doraźnych Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych na Wzgórzach Golan. W 1980 został dowódcą 3 Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni, a w 1983 szefem Sztabu - I zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej. W latach 1986-1989 był dowódcą Marynarki Wojennej. Pod koniec 1989 objął stanowisko szefa Głównego Zarządu Wychowawczego Wojska Polskiego. W 1984 mianowany kontradmirałem, a w 1989 wiceadmirałem
- od 1990 był ministrem obrony narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W 1992 miał zostać Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Po przekazaniu urzędu Janowi Parysowi pod koniec 1991 został przez niego natychmiastowo, wbrew woli prezydenta Lecha Wałęsy przeniesiony do rezerwy, co uniemożliwiło wyznaczenie na nowe stanowisko.

Piotr Kołodziejczyk - staż parlamentarny:

 • Poseł X kadencji
  • Data wybrania: 1989-00-00
   Data wygaśnięcia mandatu: 1991-00-00

Piotr Kołodziejczyk - pełnione funkcje:

 • Minister Obrony Narodowej
  Okres pełnienia funkcji: od 1990 do >1991
 • Minister Obrony Narodowej
  Okres pełnienia funkcji: od 1993 do >1994