Jerzy Kozdroń

Data i miejsce
urodzenia:
1950-10-23, Mrągowo
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Zawód: radca prawny

Jerzy Kozdroń

- Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji. Po ukończeniu studiów podjął pracę na stanowisku aplikanta sądowego w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie, a następnie w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu. W roku 1976 zdał egzamin sędziowski i rozpoczął pracę w charakterze asesora sądowego w Sądach Rejonowych w Kwidzynie i w Malborku. Po otrzymaniu nominacji sędziowskiej kontynuował pracę w sądzie w Kwidzynie.
- Po ogłoszeniu stanu wojennego zostałem z dniem 17.12.1981 r. odwołany z funkcji sędziego i pozbawiony pracy za to, że jak to ujęto "prowadził działalność polityczną w organizacjach społecznych".
- W roku 1982 wpisany na listę radców prawnych. W okresie stanu wojennego prowadził działalność samokształceniową i samopomocową przy Duszpasterstwie Ludzi Pracy istniejącym przy Katedrze pod wezwaniem Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie.
- Po wyborach samorządowych w 1990 roku został Przewodniczącym Rady Miejskiej Kwidzyna, a po wyborach samorządowych w 2002 r. zostałem radnym Sejmiku Wojewódzkiego.
- Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji.

Jerzy Kozdroń - staż parlamentarny:

 • Poseł V kadencji
  • Data wybrania: 2005-09-25
   Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
   Okręg wyborczy: 25 Gdańsk
   Liczba głosów: 3868
 • Poseł VI kadencji
  • Data wybrania: 2007-10-21
   Data wygaśnięcia mandatu: 2011-11-07
   Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
   Okręg wyborczy: 25 Gdańsk
   Liczba głosów: 10671
 • Poseł VII kadencji
  • Data wybrania: 2011-10-09
   Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
   Okręg wyborczy: 25 Gdańsk
   Liczba głosów: 9913