Money.plGospodarka Politycy Andrzej Milczanowski

Andrzej Milczanowski

Data i miejsce
urodzenia:
1939-05-26, Równo na Wołyniu
Stan cywilny: Żonaty

Andrzej Milczanowski

- w latach 70. współpracował z Komitetem Obrony Robotników, a od 1980 z NSZZ "Solidarność".
- w 1990 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Ochrony Państwa jako zastępca szefa
- w 1991 był autorem tzw. listy Milczanowskiego - zestawienia tajnych współpracowników SB, obecnych we władzach III RP
- W lipcu 1992 powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Podał się do dymisji 22 grudnia 1995 po wyborze Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta
- dzień przed złożeniem dymisji powiedział w Sejmie o współpracy premiera Józefa Oleksego z radzieckimi i rosyjskimi służbami specjalnymi Zarzuty nie zostały nigdy potwierdzone. - prowadzi kancelarię notarialną w Szczecinie

Andrzej Milczanowski - pełnione funkcje:

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
    Okres pełnienia funkcji: od 1992-07-11 do >1995-12-22