Leszek Miller

Data i miejsce
urodzenia:
1946-07-03, Żyrardów
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe

Leszek Miller


Leszek Miller – polski polityk, były minister i premier, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Działalność polityczną rozpoczął w latach 60. Leszek Miller był członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej, a od roku 1969 przynależał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podczas obrad „Okrągłego Stołu” był jednym z przedstawicieli strony rządowej. Po rozwiązaniu PZPR współtworzył Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas wyborów w roku 1989 bezskutecznie kandydował do senatu. Nieprzerwanie od roku 1991 do roku 2005 sprawował mandat poselski jako polityk związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W latach 1993-1996 stanął na czele resortu ministra pracy i polityki socjalnej, a od stycznia do października roku 1997 sparował funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji. W okresie 1999-2004 przewodniczący SLD.

W roku 2001 Leszek Miller powołany został na urząd Premiera RP. W kwietniu 2003 roku podpisał traktat akcesyjny, na mocy którego Polska miała przystąpić do Unii Europejskiej. Rok później zrezygnował z przewodniczenia w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a dzień po wejściu Polski do Unii złożył dymisję ze stanowiska Prezesa Rady Ministrów. W roku 2007 zrezygnował z członkostwa w SLD. Następnie bezskutecznie kandydował do sejmu z list Samoobrony.

W roku 2008 Leszek Miller stanął na czele utworzonej przez siebie partii Polska Lewica. Dwa lata później ponownie wstąpił w szeregi SLD. Z ramienia tej partii uzyskał mandat poselski w wyborach parlamentarnych w roku 2011. Wtedy też ponownie stanął na czele ugrupowania.

Żonaty, ma jednego syna.

Leszek Miller - staż parlamentarny:

 • Poseł I kadencji
 • Poseł II kadencji
 • Poseł III kadencji
 • Poseł IV kadencji
 • Poseł VII kadencji
  • Data wybrania: 2011-10-09
   Lista wyborcza: Sojusz Lewicy Demokratycznej
   Okręg wyborczy: 26 Gdynia
   Liczba głosów: 18038

Leszek Miller - pełnione funkcje:

 • Premier
  Okres pełnienia funkcji: od 2001-10-19 do >2004-05-02
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Okres pełnienia funkcji: od 1997-01-01 do >1997-11-14