Money.plGospodarka Politycy Mirosław Pietrewicz

Mirosław Pietrewicz

Data i miejsce
urodzenia:
1941-01-02, Nowa Wieś (woj. podlaskie)
Wykształcenie: profesor ekonomii,

Mirosław Pietrewicz

Absolwent (1963 r.) wydziału Ekonomii Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (ob. SGH).
Pracował w Instytucie Finansów. W 1970 r. obronił pracę doktorską w Katedrze Finansów SGPiS, a w 1978 r. uzyskał habilitację. Od roku 1978 do roku 1985 był kierownikiem Zakładu Polityki Agrarnej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Od 1985 r. pracownik Katedry Finansów SGPiS. Od 1987 r. profesor, w latach 1987-1990 prodziekan Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS. Pracuje obecnie na etacie profesora zwyczajnego SGH.

W latach 1990-1994 członek Rady Naukowej przy Prezesie NBP, w latach 1992-1993 członek Społecznej Rady Planowania.
W rządach Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza pełnił funkcję ministra - Kierownika Centralnego Urzędu Planowania
Natomiast od 1 października 1996 do 31 października 1997 był ministrem Skarbu Państwa oraz wicepremier w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza.
Jednoczęsnie był posłem na Sejm III kadencji.
Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w latach 2002-2003.

Mirosław Pietrewicz - pełnione funkcje:

  • Minister Skarbu Państwa
    Okres pełnienia funkcji: od 1996-10-01 do >1997-10-31