Zdzisław Pupa

Data i miejsce
urodzenia:
1960-04-11, Góra Ropczycka
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe

Zdzisław Pupa

Ukończył studia na Wydziale Ogólnorolnym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Pracę zawodową rozpoczął jako mechanik w 1981 r. w Cukrowni "Ropczyce" w Ropczycach.
W 1983 r. prowadził rodzinne gospodarstwo rolne w Górze Ropczyckiej.
Do 1997 r. pracował w oddziale terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie.
Od 2003 r. zajmował się marketingiem w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych i Sanitarnych PREIS w Rzeszowie, a następnie w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym Eko-Top w Rzeszowie.
- w latach 2006-2007 był zastępcą dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie
- w latach 2002-2007 był radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- w latach 1995-2000 - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
Jest członkiem Stowarzyszenia Morskiego - Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Gdyni.
Senator VII kadencji
Biografia za www.senat.gov.pl

Zdzisław Pupa - staż parlamentarny:

  • Senator VII kadencji
    • Data wybrania: 2007-10-21
      Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
      Okręg wyborczy: 22 Rzeszów