Money.plGospodarka Politycy Sławomir Skrzypek

Sławomir Skrzypek

Data i miejsce
urodzenia:
1963-05-10, Katowice
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe

Sławomir Skrzypek

Inżynier, ekonomista, od 2007 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego.
- Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
- Magister nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
- Uzyskał dyplom MBA Uniwersytetu Wisconsin – La Crosse, z rozszerzonym programem w zakresie finansów.
- Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie zarządzania aktywami i pasywami w polskim systemie bankowym oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Business Management Uniwersytetu Georgetown i Advanced Management Program, IESE University of Navarra.
- Odbył praktyki w Kongresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, koncentrując się na pracach legislacyjnych z dziedziny bankowości i finansów oraz przy Misji Polskiej ONZ w Nowym Jorku.
- W latach 1993-1997 był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie zajmował się m.in. kontrolą finansową struktur administracji rządowej i samorządowej oraz sektora bankowego.
- Od maja 2000 do czerwca 2001 roku wchodził w skład grupy doradców PZU Życie SA. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PTE EPOKA SA.
- W latach 1997-2000 sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nadzorując m.in. Departament Kapitałowy.
- Od 2001 roku zajmował się doradztwem finansowym. Był członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ SA. W tym samym roku pełnił funkcję delegowanego z Rady Nadzorczej członka Zarządu IX NFI im. E. Kwiatkowskiego.
- W latach 2001-2002 był członkiem Zarządu PKP SA.
- W latach 2002-2005 był Zastępcą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, odpowiedzialnym m.in. za politykę finansową, inwestycje i nadzór właścicielski. Pełniąc tę funkcję, zainicjował współpracę władz Warszawy m.in. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz czołowymi bankami zagranicznymi z całego świata.
- Od grudnia 2005 roku był wiceprezesem Zarządu PKO BP SA, a od września 2006 r. dodatkowo pełnił obowiązki prezesa Zarządu PKO BP SA.
- Od maja 2006 r. sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP SA. Ponadto, w 2006 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego SA.
- 10 stycznia 2007 roku został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
- Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Leciał na obchody rocznicy mordu w Katyniu.
- Był mężem i ojcem trójki dzieci.

źródło:www.nbp.pl

Sławomir Skrzypek - pełnione funkcje:

  • Prezes NBP
    Okres pełnienia funkcji: od 2007-01-10 do >2010-04-10