Donald Tusk

Data i miejsce
urodzenia:
1957-04-22, Gdańsk
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Zawód: historyk

Donald Tusk

Przewodniczący Rady Europejskiej od 2014 roku.

* * *
- W 1980 roku został absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Skończył studia z zakresu historii na Wydziale Filologiczno-Historycznym. W czasie studiów zaangażował się w działalność opozycyjną wobec komunistycznej władzy, uczestniczył w tworzeniu Studenckiego Komitetu Solidarności, co było bezpośrednią reakcją na zamordowanie w Krakowie Stanisława Pyjasa przez Służbę Bezpieczeństwa. Organizował również grupy samokształceniowe i kolportaż literatury, współpracując z Bogdanem Borusewiczem i Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża.

- Organizował grupy studenckie także w trakcie strajku w sierpniu 1980 roku. Był jednym z pierwszych liderów Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (późniejszy NZS). Później został również przewodniczącym "Solidarności" w Wydawnictwie Morskim oraz dziennikarzem tygodnika "Samorządność". Przez siedem lat pracował fizycznie w spółdzielni "Świetlik" założonej przez Macieja Płażyńskiego.

- W 1991 roku został przewodniczącym Kongresu Liberalno-Demokratycznego, należał też do jego założycieli. W tym samym roku w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła Sejmu I kadencji, a kierowana przez niego partia stanęła w opozycji wobec rządu Jana Olszewskiego. Później wobec tego gabinetu przegłosowano wotum nieufności.

- W 1992 roku był jednym z inicjatorów zawiązania koalicji parlamentarnej siedmiu ugrupowań politycznych, która powołała rząd Hanny Suchockiej. Po upadku gabinetu, rok później odbyły się przedterminowe wybory, ale partia Donalda Tuska nie dostała się do Sejmu.

- W 1994 roku KLD połączył się z Unią Demokratyczną. Donald Tusk został jednym z wiceprzewodniczących powstałej Unii Wolności.

- W 1997 roku w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat senatora z ramienia tej partii i wszedł do koalicji popierającej rząd Jerzego Buzka. Został wicemarszałkiem Senatu IV kadencji. Na początku 2001 roku odszedł z UW, po przegranej rywalizacji o stanowisko przewodniczącego partii z Bronisławem Geremkiem.

- 24 stycznia 2001 roku wraz z Andrzejem Olechowskim i Maciejem Płażyńskim założył Platformę Obywatelską na początku jako komitet wyborczy. W tym samym roku, PO w wyborach parlamentarnych uzyskała 65 mandatów i stała się największym klubem opozycyjnym. Donald Tusk objął stanowisko wicemarszałka Sejmu IV kadencji. 1 czerwca 2003 roku został przewodniczącym partii po odejściu Macieja Płażyńskiego.

- W 2005 roku startował w wyborach o urząd Prezydenta RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. Uzyskał również poparcie ze strony Stowarzyszenia Młodych Demokratów. Sztab wyborczy został zarejestrowany 23 czerwca. W pierwszej turze wyborów poparło go 5 429 666 wyborców, co dało mu pierwsze miejsce. W drugiej turze - 23 października 2005 roku - przegrał wybory z Lechem Kaczyńskim. Otrzymał 7 022 319 głosów, czyli 45,96 proc. ważnych głosów.

- W wyborach parlamentarnych w tym samym roku PO została partią opozycyjną dla rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Donald Tusk uzyskał mandat posła Sejmu V kadencji. Pozostał liderem swojej partii i pełnił funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego PO do 5 grudnia 2006 roku. Zastąpił go Bogdan Zdrojewski. 9 listopada 2005 roku został też członkiem Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

- Platforma Obywatelska, poprowadzona przez Donalda Tuska, zwyciężyła w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 roku. Zdobyła 41,51 proc. głosów oraz 209 mandatów w Sejmie i 60 w Senacie. Lider partii uzyskał mandat poselski w okręgu warszawskim (534 241 głosów - najlepszy indywidualny wynik w historii wyborów do Sejmu w III RP).

- 16 listopada 2007 roku został powołany i zaprzysiężony na Premiera wraz z proponowanym składem Rady Ministrów. 24 listopada jego rząd uzyskał wotum zaufania od Sejmu.

- W czerwcu 2010 roku został ponownie wybrany na przewodniczącego PO.

- W 2011 roku Platforma Obywatelska ponownie wygrała wybory parlamentarne (39,80 proc. głosów), uzyskując 207 mandatów w Sejmie i 63 w Senacie. Partia pozostała ugrupowaniem rządzącym. Donald Tusk o mandat poselski startował z pierwszego miejsca komitetu wyborczego PO w okręgu warszawskim. Otrzymał najwięcej głosów w kraju - 374 920.

- 18 listopada 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski powołał go na urząd Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów wchodzących w skład gabinetu. Wcześniej, na pierwszym posiedzeniu Sejmu VII kadencji Donald Tusk złożył dymisję dotychczasowej Rady Ministrów. 19 listopada tego samego roku nowy rząd uzyskał wotum zaufania.

- W 2013 roku został ponownie wybrany na przewodniczącego PO, wygrywając bezpośrednie wybory z Jarosławem Gowinem (79,58 proc. głosów).

- 30 sierpnia 2014 roku podczas spotkania Rady Europejskiej kandydatura na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Został wybrany na dwuipółletnią kadencję. Dymisja została przyjęta przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 11 września 2014 roku. Donald Tusk zakończył urzędowanie na stanowisku premiera 22 września 2014 roku, kiedy to został powołany rząd Ewy Kopacz.

- Mandat poselski wygasł 31 października na skutek rezygnacji. 8 listopada Donald Tusk ustąpił z funkcji szefa Platformy Obywatelskiej, a obowiązki przekazał Ewie Kopacz. Otrzymał tytuł honorowego przewodniczącego partii.

- Urząd Przewodniczącego Rady Europejskiej objął 1 grudnia 2014 roku i zastąpił Belga Hermana Van Rompuya. 19 grudnia po raz pierwszy przewodniczył szczytowi Unii Europejskiej.

Donald Tusk - staż parlamentarny:

 • Poseł I kadencji
  • Data wybrania: 1991-10-27
   Lista wyborcza: Kongres Liberalno-Demokratyczny
   Okręg wyborczy: 22 Gdańsk
   Liczba głosów: 38778
 • Poseł IV kadencji
  • Data wybrania: 2001-09-23
   Lista wyborcza: Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
   Okręg wyborczy: 26 Gdynia i Słupsk
   Liczba głosów: 56048
 • Poseł V kadencji
  • Data wybrania: 2005-09-25
   Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
   Okręg wyborczy: 25 Gdańsk
   Liczba głosów: 79237
 • Poseł VI kadencji
  • Data wybrania: 2007-10-21
   Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
   Okręg wyborczy: 19 Warszawa
   Liczba głosów: 534241
 • Poseł VII kadencji
  • Data wybrania: 2011-10-09
   Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
   Okręg wyborczy: 19 Warszawa
   Liczba głosów: 374920
 • Senator IV kadencji
  • Data wybrania: 1997-09-21
   Lista wyborcza: Unia Wolności
   Liczba głosów: 221343

Donald Tusk - pełnione funkcje:

 • Premier
  Okres pełnienia funkcji: od 2007-11-16 do >2011-11-18
 • Premier
  Okres pełnienia funkcji: od 2011-11-18 do >2014-09-09
 • Przewodniczący Rady Europejskiej
  Okres pełnienia funkcji: od 2014-12-01