Money.plGospodarka Politycy Jarosław Zieliński

Jarosław Zieliński

Data i miejsce
urodzenia:
1960-09-20, Szwajcaria
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Zawód: nauczyciel

Jarosław Zieliński

Jarosław Zieliński (ur. 20 września 1960 w Szwajcarii k. Suwałk), nauczyciel, polityk Prawa i Sprawiedliwości, od 2003 poseł na Sejm RP IV i V, VII kadencji.
W 1986 ukończył studia w zakresie filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel: w 1986 w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach, w latach 1986-1987 w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku, w latach 1987-1990 w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, w latach 1995-1998 w Kolegium Nauczycielskim i Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach. W latach 1998-2001 i 2002 był dyrektorem Kolegium Nauczycielskiego w Suwałkach. W latach 1990-1995 pełnił funkcję Kuratora Oświaty w Suwałkach, zaś w 2001 Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.
W latach 1990-1994 i 1998-2003 zasiadał w Radzie Miejskiej w Suwałkach. W 1998 kierował Urzędem Rejonowym w Suwałkach. W latach 2002-2004 pełnił funkcję burmistrza Dzielnicy Warszawa-Śródmieście.
Od 23 października 2003 poseł na Sejm IV kadencji (wszedł na miejsce Krzysztofa Jurgiela wybranego w wyborach uzupełniających do Senatu). Był wiceprzewodniczącym sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży. W wyborach w 2005 wybrany posłem na Sejm V kadencji w okręgu białostockim.
14 listopada 2005 powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki - z dniem 6 maja 2006 r. został odwołany ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki w związku ze złożoną przez niego rezygnacją.
31 maja 2006 powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie objął stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego.
W latach 1981-1986 członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1986-2005 członek NSZZ "Solidarność", w latach 1989-1990 był szefem Biura ds. Szkolenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.
W latach 1992-2000 członek Zarządu Głównego Porozumienia Centrum. Od 2001 członek Prawa i Sprawiedliwości, członek Zarządu Głównego PiS.

Jarosław Zieliński - staż parlamentarny:

 • Poseł IV kadencji
 • Poseł V kadencji
  • Data wybrania: 2005-09-25
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 24 Białystok
   Liczba głosów: 15780
 • Poseł VII kadencji
  • Data wybrania: 2011-10-09
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 24 Białystok
   Liczba głosów: 21015