Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

ZUS odmawia prawa do ulgi? Przedsiębiorca straci ciągłość ubezpieczenia i prawo do zasiłków

3
Podziel się

ZUS zachęca firmy znajdujące się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa do występowania o odroczenie płatności nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub ich rozłożenie na raty. Nie daje jednak gwarancji, że ich wniosek rozpozna pozytywnie. Ci, którzy dostaną odmowę przyznania ulgi, będą musieli zapłacić składki razem z odsetkami. Najgorsze jest jednak to, że stracą prawo do ubezpieczenia chorobowego.

ZUS odmawia prawa do ulgi? Przedsiębiorca straci ciągłość ubezpieczenia i prawo do zasiłków
(Pixabay, pixabay)
bEqgkFud

Ratunkiem może być tylko złożenie wniosku o zgodę na opłacenie składek po terminie. W przeciwnym razie na prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego poczekają 90 dni – pisze Grażyna J. Leśniak w serwisie Prawo.pl.

Oprócz rozwiązań przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje także odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie, które dotyczy wyłącznie składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczyć ma również składek, których termin płatności już upłynął) oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

Odroczenie może objąć składki: na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

bEqgkFuf

Uznaniowa ulga

Zakład Ubezpieczeń Społecznych deklaruje, że przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie wdrażania postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji. Jednocześnie jednak ZUS zastrzega, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi.

- Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, musisz zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie – informuje Zakład.

Jednak negatywnych konsekwencji, których nikt wcześniej nie przewidział, jest więcej.

bEqgkFul

Przerwany bieg ubezpieczenia chorobowego

Przemysław Hinc, doradca podatkowy z kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze zwraca uwagę na skutki nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w terminie w sytuacji, gdy ZUS nie zechce zgodzić się na odroczenie płatności lub jej rozłożenie na raty.

– Taki przedsiębiorca traci prawo do ubezpieczenia chorobowego. W efekcie nie może korzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko, zasiłku macierzyńskiego czy – co jest najbardziej niebezpieczne w czasie epidemii i potencjalnego ryzyka zarażenia koronawirusem – zasiłku chorobowego – mówi Hinc. I dodaje: Opłacenie składki po otrzymaniu negatywnej decyzji ZUS na niewiele się zda. Bo czas tzw. wyczekiwania wynosi 90 dni. Dopiero więc po tym okresie przedsiębiorca nabędzie prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

- Jeżeli ktoś tylko spełnia przesłanki do ulg przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej, to warto z nich skorzystać, bo po prostu są bezpieczniejsze od innych ulg przyznawanych przez ZUS, które są uznaniowe – mówi Joanna Torbé, adwokat z Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé & Partnerzy, ekspert BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przyznaje, że ulgi udzielane przez ZUS w postaci odroczenia płatności składek na ubezpieczenie społeczne czy rozłożenie ich na raty tego bezpieczeństwa nie dają, bo ZUS może odmówić ich udzielenia. - Rozumiemy, że ZUS będzie przychylny przedsiębiorcom, jednak samo złożenie wniosku nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Dlatego przedsiębiorcy powinni składać wnioski dotyczące osób, w przypadku których nie ma ryzyka przerwania okresu ubezpieczenia, np. zatrudnionych na umowę o pracę – radzi adw. Torbé.

bEqgkFum

- W przypadku wniosku o odroczenie płatności składek ZUS, składanego w oparciu o art. 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca zastrzegł, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, należy zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie. Traci się tym samym uprawnienie do zasiłków z poszczególnych ubezpieczeń – podkreśla Adam Szkurłat, adwokat w kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Jego zdaniem, jest to ewidentna luka w prawie. – Pytanie tylko, czy zamierzona – zastanawia się adw. Szkurłat.

Zdaniem ekspertów, wystarczyłoby, gdyby przy okazji zmian w przepisach związanych z tarczą antykryzysową rząd zaproponował zniesienie wymogu nieopłaconych składek. Wtedy przedsiębiorca mógłby ubiegać się w ZUS o ulgę nie ryzykując przerwania ciągłości składek, a po otrzymaniu pozytywnej decyzji – mógłby wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych np. o zwrot nadpłaconej składki albo o zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań.

Zapłata po terminie

- W przypadku nieopłacenia składki w terminie dochodzi do zerwania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, co powoduje olbrzymie problemy, przede wszystkim utratę prawa do świadczeń – potwierdza radca prawny Magdalena Januszewska, specjalizująca się w prawie pracy, ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. Dlatego radzi skorzystanie z możliwości wystąpienia do ZUS o przywrócenie terminu na opłacenie składek. - Każdy płatnik, który nie zapłaci dobrowolnej składki na czas może złożyć do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Jeśli ZUS rozpatrzy go pozytywnie, to dana osoba pozostanie dobrowolnie ubezpieczona i zachowa prawo do świadczeń takich jak zasiłek opiekuńczy, chorobowy lub macierzyński – mówi. I dodaje: Ważne, aby wniosek uzasadnić wskazując obiektywne przyczyny usprawiedliwiające opóźnienie.

Ulga ZUS to nie zwolnienie ze składek ZUS

Ulga w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (tj. możliwość odroczenia, rozłożenia na raty czy umorzenia) to co innego niż przewidziane w tarczy antykryzysowej, a dokładnie – w ustawie w sprawie COVID-19 – zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

bEqgkFun

- Odroczenie, rozłożenie na raty czy umorzenie składek ZUS to instytucje, które funkcjonowały w praktyce ZUS na długo przed pandemią koronawirusa. Przed wprowadzeniem rozwiązań antykryzysowych pod koniec marca 2020 r. ZUS uprościł natomiast procedurę występowania z wnioskami w tym zakresie. Zwolnienie ze składek stało się natomiast dopuszczalne w ustawie w sprawie COVID-19 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - podkreśla adw. Adam Szkurłat.

Jak mówi, przesłanki określające prawo do zwolnienia ze składek ZUS są określone w relatywnie przejrzysty sposób w porównaniu do innych narzędzi wsparcia przewidzianych Tarczą 1.0 i Tarczą 2.0, ale przede wszystkim nie dają organowi rentowemu pola do interpretacji. Przepisy wyłączają uznaniowość ZUS w wydawaniu decyzji – wystarczy spełnienie ustawowo określonych warunków. - ZUS wypracował przy tym swego rodzaju schemat postępowania oraz na bieżąco publikuje informacje dotyczące przesłanek zwolnienia. To sprawia, że decyzje odmowne mogą zostać wydane wyłącznie w tych przypadkach, gdy zwolnienie nie przysługuje i składki powinny zostać opłacone – wyjaśnia adwokat Szkurłat. I dodaje: W tym przypadku odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie.

Według niego warto w takim wypadku wyczerpać drogę odwoławczą, która polega na wniesieniu wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmownej ZUS.

bEqgkFuo

Czytaj też:
- https://www.prawo.pl/podatki/koszty-marketingowe-trzeba-limitowac-jako-uslugi-niematerialne-i,499744.html
- https://www.prawo.pl/podatki/terytorialny-zasieg-i-wlasciwosc-miejscowa-urzedow-skarbowych,499709.html
- https://www.prawo.pl/kadry/wytyczne-dla-zakladow-przemyslowych-gis-rekomenduja-dzialania,499759.html
- https://www.prawo.pl/kadry/kiedy-wypowiedzenie-o-prace-w-formie-elektronicznej-jest-mozliwe,499665.html
- https://www.prawo.pl/biznes/wytyczne-dla-galerii-handlowych,499768.html

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Zobacz także: Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem
bEqgkFuG
Źródło:
Prawo.pl
KOMENTARZE
(3)
firma
rok temu
ZUS a szczególnie w wielu wypadkach niekompetencja pracowników to problem tej firmy. Masz nadpłatę na koncie, wpłacisz nie pełną składkę uwzględniając nadpłatę to składając o zasiłek = ODMOWA. Pomimo błędu pracownika tylko odwołać można się do sądu. Zwolnienie z zusu na 3mc a na koncie juz widnieje zadłużenie. Patologia urzędowa.
Bolek
rok temu
Zlikwidować następny patogen czyli zus
Proste
rok temu
Czytaj: pułapki rządowe na naiwnych.
bEqgkFuH