Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Towarzystwa ubezpieczeń
UPOCZTOWE
Pełna nazwa UBEZPIECZENIA POCZTOWE
Adres ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
WWW http://www.tuwpocztowe.pl/
Telefon (22) 203 27 01
Fax (22) 211 04 49
Opis Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych należy w 100 proc. do Poczty Polskiej. Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności w dziale II (ubezpieczenia majątkowe
i pozostałe osobowe z wyłączeniem ubezpieczeń ochrony prawnej – grupa 17) Towarzystwo otrzymało 23 grudnia 2002 r. Pierwszą polisę wystawiono już 3 lutego 2003 r. Początkowo TUW Pocztowe ubezpieczało majątek Poczty Polskiej i należących do niej spółek zależnych.
W drugim etapie ochroną objęto pracowników Grupy Poczty Polskiej i członków ich rodzin.
Od 2006 r. Towarzystwo oferuje produkty dla klientów indywidualnych i małych i średnich firm. Ubezpiecza też majątek dużych przedsiębiorstw.
Nowa strategia na lata 2011 - 2015 r., przygotowana przez obecny Zarząd Towarzystwa zakłada sprzedaż tanich i prostych ubezpieczeń dla klientów indywidualnych - za pośrednictwem Poczty Polskiej, Banku Pocztowego, Pocztowej Agencji Usług Finansowych. W polu zainteresowania znajdują się wspólnoty mieszkaniowe, samorządy i ich jednostki organizacyjne oraz duże przedsiębiorstwa państwowe. TUW Pocztowe chce również rozwijać sprzedaż produktów typu bankassurance.