Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoJeżeli mieszkanie zostało ubezpieczone z jednoczesnym ustanowieniem cesji na bank, kto w przypadku powstania szkody otrzyma odszkodowanie bank czy ubezpieczony?

Jeżeli mieszkanie zostało ubezpieczone z jednoczesnym ustanowieniem cesji na bank, kto w przypadku powstania szkody otrzyma odszkodowanie bank czy ubezpieczony?


W obecnej rzeczywistości rynku nieruchomości znaczna ich część jest nabywana w drodze finansowania kredytowego. W umowach kredytowych banki oprócz zabezpieczenia w postaci hipoteki stosują także ubezpieczenie nieruchomości połączone z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia na bank (cesja).

Dla banku najważniejsze jest ubezpieczenie konstrukcji, murów domu czy mieszkania, nie jest natomiast w jego zainteresowaniu wyposażenie jego wnętrza. Dlatego też ważny jest sposób w jaki doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, tzn. czy w ramach usługi bancassurance, czy też w ramach indywidualnie zawartej umowy ubezpieczenia przez kredytobiorcę. Z punktu widzenia kredytobiorcy ważne jest także ubezpieczenia mienia wewnątrz mieszkania.  Stąd też jeśli ubezpieczający korzystają z ubezpieczeń proponowanych przez bank, warto w pierwszej kolejności upewnić się czy jest to tylko ubezpieczenie samej konstrukcji i ścian mieszkania, czy też ubezpieczenie z rozszerzeniem na mienie ruchome (tzn. rzeczy znajdujące się w domu, mieszkaniu).

Ubezpieczyciel w wyniku podstawienia podmiotowego cesjonariusza - banku w miejsce właściciela nieruchomości jest zobowiązany wobec ostatniego do realizacji wypłaty odszkodowania. W praktyce ubezpieczyciele prowadzą proces likwidacji szkody wspólnie z ubezpieczonym do czasu ustalenia wysokości odszkodowania. Następnie występują do banku z zapytaniem o sposób w jaki ma nastąpić uregulowanie należności, tzn. czy odszkodowanie należy wypłacić na rachunek banku czy też cedenta (ubezpieczonego). Z punktu widzenia prawnego występowanie z ww. zapytaniem nie jest koniczne, skoro w drodze cesji uprawnionym do odszkodowania jest wyłącznie bank. Jednakże postępowanie takie wynika ze względów praktycznych, gdyż umowa cesji oraz adnotacja o przelewie wierzytelności poczyniona na polisie, zwykle nie zawierają numeru rachunku banku, co w przypadku zaistnienia szkody wiąże się z koniecznością wystąpienia do banku z prośbą o wskazanie właściwego numeru rachunku bankowego.

Niektóre banki stosują inne rozwiązanie, tzn. o tym czy bank zabierze całą kwotę odszkodowania, czy też pozostawi ją do dyspozycji kredytobiorcy decyduje wysokość szkody. Jeśli zatem odszkodowanie nie przekracza określonego kwotowo progu, np. 5000zł wówczas bank pozwala na wypłatę tych środków na rachunek bankowy osoby ubezpieczonej. Jeżeli jest inaczej, to całą uzyskaną z odszkodowania kwotę bank przeznacza na spłatę kredytu lub też rozlicza ją z kredytobiorcą. Pamiętać należy, że fakt zaistnienia szkody i związana z tym możność uzyskania odszkodowania nie wpływa na obowiązek dalszej i terminowej spłaty rat kredytu.

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics