Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoKto może ubezpieczyć mieszkanie, dom - kto jest uprawnionym do jego ubezpieczenia a tym samym skorzystania z dobrodziejstwa takiego ubezpieczenia?

Kto może ubezpieczyć mieszkanie, dom - kto jest uprawnionym do jego ubezpieczenia a tym samym skorzystania z dobrodziejstwa takiego ubezpieczenia?


Generalnie ubezpieczenie domu lub mieszkania może zawrzeć jego właściciel tzn. osoba, która posiada tytuł prawny do danego domu czy lokalu mieszkalnego. Tytuł prawny to prawo własności domu, mieszkania, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu czasami także decyzja administracyjna np. o przydziale lokalu kwaterunkowego. Trzeba zaznaczyć, że niektóre oferty wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów oferując również możliwość ubezpieczenia mieszkania przez jego najemców, użytkowników, którzy korzystają z domów czy mieszkań na podstawie innych tytułów prawnych jak umowy najmu, użyczenia. Ubezpieczenie dla takich osób ograniczone jest zwykle do ubezpieczenia elementów ruchomych stanowiących własność takiej osoby. Natomiast w pozostałym zakresie ubezpieczyć dom lub mieszkanie może, realizując swoje prawo do rozporządzania własnością, jedynie właściciel - podmiot uprawniony do rozporządzania domem lub mieszkaniem. Musi on jednak pamiętać, że powinien poinformować zakład ubezpieczeń, że mieszkanie jest wynajmowane, użyczone, gdyż zwykle wiąże się to ze zwyżką w składce z uwagi na podwyższone ryzyko wystąpienia szkody. Ponadto przy ubezpieczeniu własnościowego prawa spółdzielczego do lokalu warto zwrócić uwagę kto w przypadku szkody będzie uprawniony do odbioru odszkodowania - w świetle niektórych warunków umowy będzie to spółdzielnia, która zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego jest właścicielem lokalu, uzyskującym prawo do świadczenia ubezpieczeniowego. W innych ofertach zakłady ubezpieczeń, dostrzegając ten problem - wprowadzają ochronę nie samego lokalu a prawa do niego co skutkuje tym, że uprawnionym do świadczenia jest osoba fizyczna - członek spółdzielni posiadająca prawo do spółdzielczego lokalu. Podobny problem występuje w przypadku gdy korzystamy z kredytu bankowego - jeżeli polisa jest jednym z jego zabezpieczeń może sę okazać, że bank w ramach cesji z polisy zaspokoi w pierwszej kolejności swoje roszczenia z tytułu udzielonego kredytu.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics