Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoOddziały zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)

Oddziały zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA)


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 243a. ust 1 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 , Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej, które przed tym dniem uzyskały zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stają się oddziałami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, tj. - oddziałami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo zakładu reasekuracji mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zakłady ubezpieczeń działające w innych, niż Polska, krajach członkowskich Unii Europejskiej, mogą wykonywać działalność na terytorium Polski na zasadzie swobody świadczenia usług.


Dział I (życie)


Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce
Oddział zakładu ubezpieczeń Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. z siedzibą w Paryżu
02-204 Warszawa
ul. Nowoberestecka 14
Dyrektor: Colin Turner
Reprezentant Groupe Prevoir w Polsce: Michał Bukowicki

tel.: (48) 22 572 80 00
faks: (48) 22 349 96 29
www.prevoir.pl
Okres działania jako Oddział Główny: 18.07.2000 - 30.04.2004
Zakres działania: grupy I - V


CALI Europe S.A. Oddział w Polsce

Oddział CALI Europe z siedzibą w Luxemburgu
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Dyrektor Oddziału: Thierry Verdier
tel.:(48) 22 326-23-10
faks: (48) 22 326-23-01
Zakres działania: grupy: I, II, III, VI, VII.
Organ nadzoru: Commissariat aux Assurances
Data notyfikacji: 5 października 2007 r.


Dział II (majątek)

AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

tel. (48) (22) 528 51 00
faks: (48) (22) 528 52 52
Dyrektor Oddziału: Agnieszka Żołędziowska - Kulig

 

ACE European Group Limited
Oddział zakładu ACE European Group Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
00-805 Warszawa
ul. Chmielna 85/87
Zakres działania: grupy 1-18
Organ nadzoru: Financial Services Authority


Avanssur
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Dyrektor: Ryszard Bociong
Zakres działania: grupy 1, 2, 3, 8, 9, 10, 17, 18.
Organ nadzoru: Commission de Contrôle des Assurances


Atradius Credit Insurance N.V.
Oddział zakładu Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
01-209 Warszawa
ul. Hrubieszowska 2
Zakres działania: grupa 14
Organ nadzoru: De Nederlandsche Bank


Cardif-Assurances Risques Divers S.A.
Oddział zakładu Cardif-Assurances Risques Divers Societe Anonyme z siedzibą w Paryżu, Francja
00-513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 11
Dyrektor: Jan Emeryk Rościszewski
tel.: (48) (22) 52-90-123
faks: (48) (22) 52-90-111
Okres działania jako Oddział Główny: 29.05.2001 - 30.04.2004
Zakres działania: grupy 1, 2, 8, 9, 13, 16, 18
Organ nadzoru: Commission de Contrôle des Assurances


COFACE Austria Kreditversicherung AG
Oddział zakładu COFACE Austria Kreditversicherung AG z siedzibą w Wiedniu, Austria
02-305 Warszawa
Al. Jerozolimskie 136
biurowiec EuroCentrum
tel.: (22) 465-00-00
Dyrektor: Maciej Drowanowski
Okres działania jako Oddział Główny: 26.06.2003 - 30.04.2004
Zakres działania: grupa 14
Organ nadzoru: FMA Finanzmarktaufsicht


Europaische Reiseversicherung Aktiengesellschaft
Oddział zakładu Europaische Reiseversicherung Aktiengesellschaft z siedzibą w Monachium, Niemcy
80-748 Gdańsk
ul. Chmielna 101
Zakres działania: grupy 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Organ nadzoru: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Groupama SA Oddział w Polsce
Oddział zakładu Groupama Societe Anonyme Paryż, Francja
ul. Żaryna 2B bud. D
02-593 Warszawa
tel. 22 432 43 20

proama@proama.pl
www.proama.pl

Marka handlowa: Proama
Dyrektor: Robert Sokołowski
Zakres działania: 6512Z
Organ nadzoru: ACP (Autorite De Controle Prudentiel) - Organ nadzoru Ubezpieczeń 61, rue Taitbout - 75436 Paryż Cedex 09


Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce

Oddział zakładu Inter Partner Assistance z siedzibą w Brukseli, Belgia
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Zakres działania: grupy 1a, 2, 9, 10a, 13, 16, 17, 18
Organ nadzoru: Banking, Finance and Insurance Commission


LIBERTY DIRECT 
Oddział zakładu Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. w Madrycie, Hiszpania
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa
Dyrektor: Michał Kwieciński
Zakres działania: grupy 1, 3, 7, 10, 16, 17
Organ nadzoru: Ministerio De Economia Y Hacienda


MAPFRE ASISTENCIA
Oddział zakładu z siedzibą w Madrycie, Hiszpania
00-155 Warszawa
Ul. Ptasia 2/44
Zakres działania: grupy 16, 17, 18.
Organ nadzoru: Ministerio De Economia Y Hacienda


Medicover Insurance AB.
Oddział zakładu Medicover Insurance AB w Sztokholmie, Szwecja
02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181, II p.
Zakres działania: grupy 1, 2
Organ nadzoru: Finansinspektionen


SOCIETY OF LLOYD'S
Oddział zakładu Society of Lloyd's z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania
Organ nadzoru: Financial Services Authority
Zakres działania: grupy 1-9, 11-18


XL INSURANCE S.A.
Oddział zakładu XL Insurance Company Limited w Londynie, Wielka Brytania
00-357 Warszawa
ul. Nowy Świat 64
Dyrektor: Rafał Tokarz
tel.: (48) (22) 551-59-00
faks: (48) (22) 827-55-00
www.xlinsurance.com
Okres działania jako Oddział Główny: 21.04.2004 - 30.04.2004
Zakres działania: grupy 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16
Organ nadzoru: Financial Services Authority

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics