Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoZakłady ubezpieczeń, które kończą lub zakończyły działalność

Zakłady ubezpieczeń, które kończą lub zakończyły działalność


Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r., nr 60, poz. 535 z późn. zm.), od chwili ogłoszenia upadłości podmiotem odpowiedzialnym za ochronę interesów wierzycieli, w tym ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia jest sędzia-komisarz nadzorujący działania syndyka masy upadłości. W sprawach, w których upadłość została ogłoszona przed wejściem w życie powołanej ustawy tj. przed dniem 1 października 2003 r., stosuje się przepisy poprzednio obowiązujące, tj. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 roku (tj. Dz.U. z 1991, nr 118, poz. 512, z późn. zm.). Rzecznik Ubezpieczonych nie posiada uprawnień ustawowych do żądania bieżącej aktualizacji danych o przebiegu postępowania upadłościowego, w związku z powyższym informacje podane na niniejszej stronie nie są aktualizowane i mogą być niezgodne z obecnym stanem faktycznym.


Zakłady ubezpieczeń działu I (życie)


KU FILAR-ŻYCIE S.A. - od dnia 10.12.2004 połączona ze spółką UNIQA TUnŻ S.A. pod nazwą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

71-617 Szczecin
ul. Żubrów 3
Prezes: Jarosław Parkot
tel.: (48)(91) 423-20-21 wew. 289, 55-43-84
faks: (48)(91) 422-16-10, 423-78-43
data wydania zezwolenia: 17.07.1992 r.
zakres: grupy 1-5


TU GARDA LIFE S.A.- wykreślenie z KRS w dniu 04.04.2005 r.

data wydania zezwolenia: 25.09.1997 r.
zakres: grupy 1-5
Nie miało miejsca cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej


NL TU na Życie S.A.(poprzednia nazwa: SAMPO TU na Życie S.A.) -wykreślenie z KRS w dniu 16.11.2006 r. w związku z połączeniem spółek: NL TU nz Życie SA i Nordea Polska TU na Życie SA.

data wydania zezwolenia: 12.10.1999 r.
zakres: grupy 1-5  


ZU na Życie WESTA-LIFE S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości: Hygin Rymdejko
90-406 Łódź, ul. Piotrowska 17
data zakończenia postępowania upadłościowego: 10.11.1998 r.
miejsce zarchiwizowania dokumentów spółki:
Międzyzakładowa Lecznica Spółdzielni Inwalidów "Nowum",
ul. 1 maja 43a, 96-300 Żyrardów,
tel. (46) 855-30-45
data cofnięcia zezwolenia: 29.01.1993 r.
data ogłoszenia upadłości: 06.02.1993 r.


Wüstenrot Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.- w likwidacji

od dnia 20.02.2004 r. likwidator: mec. Witold M. Góralski,
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 71/6
tel/fax. (48)(22) 498-07-75
data wydania zezwolenia: 31.07.2000
zakres: grupy 1,3 i 5
Nie miało miejsca cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowejZakłady ubezpieczeń działu II (majątek)TUwRiGŻ AGROPOLISA S.A. - zmiana nazwy na Warta Finance S.A.

00-805 Warszawa
ul. Chmielna 85/87
Prezes: Lucyna Krakowiak
tel.: (48) (22) 581-08-60
faks: (48) (22) 581-24-63
data wydania zezwolenia: 24.01.1997 r.
data cofnięcia zezwolenia: 28.04.2004 r.
zakres: grupy 1-18

W dniu 22 grudnia 2004 r. KNUiFE wydała zgodę na przeniesienie całości umów ubezpieczenia (tzw. przeniesienie portfela ubezpieczeń) z TUwRiGŻ AGROPOLISA S.A. do TUiR Warta S.A.


TU FENIX S.A. - wykreślenie z KRS w dniu 23.06.2005 r.

data wydania zezwolenia: 23.04.1991 r.
data cofnięcia zezwolenia: 30.01.1997 r.
zakres: grupy 1, 3-4, 7-10, 13, 17


TU FILAR S.A.

Z dniem 31 marca 2008 r. wszelkie prawa i obowiązki TU FILAR S.A. zostały przejęte przez UNIQA TU S.A.TUW FLORIAN - wykreślenie z KRS w dniu 13.09.2007 r.

data  wydania zezwolenia: 15.05.1999 r.
data cofnięcia zezwolenia: 30.03.2005 r.
zakres: grupy 1-3, 7-10, 13

 
PTU GRYF S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości: PZU S.A.
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24
tel.: (48)(22) 582-21-00, 582-28-60, 582-28-62
faks: (48)(22) 582-28-61, 582-28-81, 582-28-11
Pełnomocnik syndyka: Olgier Frankowski
85-713 Bydgoszcz, ul. Sobieszewska 3
tel.: (48) (52) 361 69 48
data cofnięcia zezwolenia: 20.11.1995 r.
data ogłoszenia upadłości: 05.03.1996 r.TUiR GWARANT S.A. w likwidacji

Likwidator: Stefan Kałużny
data cofnięcia zezwolenia: 30.09.1999 r.
data ogłoszenia upadłości: 20.03.2000 r.

Toczące się uprzednio postępowanie upadłościowe zostało umorzone postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.02.2001 roku ze względu na brak środków na dalsze jego prowadzenie.


HDI SAMOPOMOC TU S.A.

01-231 Warszawa
ul. Płocka 11/13
Prezes: Stanisław Godlewski
tel.: (48) (22) 534-40-00, 534-40-02
faks: (48) (22) 534-40-01
data wydania zezwolenia: 28.03.1990 r.
zakres: grupy 1, 3, 7-10, 13, 16

W dniu 30.11.2006 r. w KRS zarejestrowane zostało połączenie HDI Asekuracja TU S.A. jako spółki przejmującej z HDI SAMOPOMOC TU S.A. jako spółki przejmowanej

 

HESTJA S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości:
Waldemar Bojarski
ul. R. Maya 1, 61-372 Poznań,
tel.: (48) (61) 874 16 90
faks: (48) (61) 876 69 53
data wydania zezwolenia: 16.07.1990 r.
data cofnięcia zezwolenia: 29.01.1997 r.
data ogłoszenia upadłości: 4.09.1996 r.
zakres: grupy 1-13, 15-18
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod nadzorem Sądu Okręgowego w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy


IF TU S.A. - wykreślenie z KRS w dniu 09.06.2006 r.

data wydania zezwolenia: 27.08.1999 r.
zakres: grupy 7,8,9,10,13,14,16.


TUiR POLISA S.A. - wykreślenie z KRS w dniu 28.09.2005 r.

data wydania zezwolenia: 09.11.1988 r.
data cofnięcia zezwolenia: 30.09.1999 r
zakres: grupy 1-18


ZU WESTA S.A. - wykreślenie z KRS w dniu 05.10.2004 r.

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics