Ubezpieczenia uniwersalne
Uniwersalne ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym pozwalają dostosować poziom ochrony do potrzeb ubezpieczającego w zależności od jego bieżących preferencji i sytuacji materialnej. Ty sam określasz jaka część składki ma być przeznaczana na pokrycie ryzyka śmierci, a jaka tworzy element oszczędnościowy przez wybranie odpowiedniego wskaźnika.

Maksymalna wartość wskaźnika odpowiada ubezpieczeniu terminowemu na życie (brak kapitału). Niższe wartości wskaźnika zapewniają pewien poziom oszczędności. W praktyce sprowadzi się to właściwie do ubezpieczenia kapitałowego na 20, 30 lat. Minimalna wartość wskaźnika (bliska 0) właściwie przekształca ubezpieczenie w fundusz inwestycyjny (ubezpieczenie oszczędnościowe).


Ubezpieczenie to jest bardzo elastyczne i umożliwia dokonywanie wielu zmian w trakcie jego trwania. Dodatkową zaletą jest możliwość zaciągnięcia kredytu pod zastaw wartości polisy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Wybierając ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym zwróć uwagę:
 • czy możesz dokupić umowy dodatkowe rozszerzające zakres interesującej Ciebie ochrony,
 • kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczenia,
 • jak często i jakich zmian możesz dokonywać w zawartej umowie,
 • przez ile lat polisa nie ma wartości odstąpienia (z reguły 2 lata ). Oznacza to, że jeżeli zrezygnujesz przed upływem tego okresu z polisy nie otrzymasz nic,
 • jakie fundusze oferuje ubezpieczyciel,
 • jaka jest alokacja składki.
Okres ubezpieczenia
Zwykle są to polisy bezterminowe. Określasz więc tylko początek okresu ubezpieczenia. Pamiętaj, jeżeli interesuje Cię wariant oszczędnościowo-ochronny to ubezpieczenie powinno trwać 25-30 lat, żeby ta inwestycja była dla Ciebie opłacalna.

Składka ubezpieczeniowa
Na wysokość składki wpływają następujące czynniki:
 • wiek,
 • płeć,
 • stan zdrowia,
 • sposób życia,
 • zawód,
 • suma ubezpieczenia,
 • okres ubezpieczenia.
Opłacana jest przez cały okres ubezpieczenia rocznie lub w ratach. Pamiętaj, że ubezpieczenie tego typu jest inwestycją wieloletnią i nie opłaca się z niej rezygnować np. po to by przenieść się do innego towarzystwa. Nawet po 10 latach trwania ubezpieczenia możesz nie odzyskać wszystkich wpłaconych składek.

Na składkę składają się z trzy elementy:
 1. koszt ubezpieczenia życia - koszt ryzyka, jakie ponosi towarzystwo w przypadku wypłacenia sumy ubezpieczenia w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia po wystawieniu polisy i opłaceniu pierwszej składki.
 2. koszty administracyjne - związane z zawarciem i administrowaniem umową ubezpieczenia. Najwyższe są w pierwszych latach trwania umowy.
 3. część przeznaczona na inwestycje - lokaty w funduszu inwestycyjnym.
Graficznie można to przedstawić następująco:

W wariancie ochronnym, kiedy wybieramy wysoką sumę ubezpieczenia i wysokie świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego, podział składki może wyglądać następująco:

Koszty administracyjne
Koszt ubezpieczenia ryzyka
Inwestycje

W wariancie oszczędnościowym, kiedy wybieramy niewielką ochronę suma ubezpieczenia wypłacana w przypadku śmierci ubezpieczonego jest ustalona na niskim poziomie, podział składki może wyglądać następująco:

Koszty administracyjne
Koszt ubezpieczenia ryzyka
Inwestycje

Spójrz działa to jak suwak, możesz nim dowolnie przesuwać - w prawo zwiększasz ochronę w lewo więcej inwestujesz.

Każdy ubezpieczony wybierając sumę ubezpieczenia, przy ustalonej składce decyduje o charakterze swojego ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia jest wypłacana tylko na wypadek śmierci. Kapitał zgromadzony na Twoim koncie to inaczej wartość wykupu i może się znacznie różnić od sumy ubezpieczenia. Towarzystwo nie gwarantuje wypłaty sumy ubezpieczenia, kiedy będziesz chciał przejść na "prywatną emeryturę".

Suma ubezpieczenia nie jest stała. Możesz ją zmieniać (podwyższać lub obniżać przy tej samej składce). Możesz też corocznie zwiększać ją o kilka procent (wskaźnik indeksacji). Proponowana przez towarzystwo indeksacja nie jest obowiązkowa i ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia.

Świadczenie
W przypadku Twojej śmierci w okresie trwania umowy świadczenie wypłacane osobie wskazanej w polisie (uposażonemu) jest równe wyższej z kwot: sumie ubezpieczenia lub wartości polisy. W trakcie trwania umowy możesz zażądać wypłaty zgromadzonych na Twoim koncie środków pod warunkiem, że polisa ma już wartość wykupu. W ubezpieczeniach inwestycyjnych firma ubezpieczeniowa nie gwarantuje wysokości tej wypłaty.