Trwa ładowanie...
bEDgSGNx
Notowania

Emerytury – Wszystkie wiadomości

Zurich Solidarni – zmiana nazwy
27.09.2000 9:58

EMERYTURY
 / 
Zurich Solidarni – zmiana nazwy

Zmiana nazwy na Zurich PTE, może być zapowiedzią wyjścia związku zawodowego z funduszu - wniosek w tej sprawie złożony został już w UNFE. Zmiana nazwy może sugerować, że Zurich zamierza odkupić udziały w PTE od NSZZ Solidarność.

Koszt pozyskania klienta do OFE
26.09.2000 12:49

EMERYTURY
 / 
Koszt pozyskania klienta do OFE

Koszty pozyskania klienta przez fundusze emerytalne w 1999 roku wahały się od 123 do ponad 1000 zł. Kupno PTE NU przez Sampo pokazało, że klient może być warty ok. 1550 zł, a kupno samych klientów podnosi tę cenę do 2470 zł.

Za dużo dla ZUS-u
25.09.2000 15:20

EMERYTURY
 / 
Za dużo dla ZUS-u

Przedstawiciele powszechnych towarzystw emerytalnych stwierdzili, że opłata wysokości 0,76 proc. pobierana przez ZUS od przekazanych składek jest za wysoka. Wszystko wskazuje na to, że nie uda się jej obniżyć w przyszłym roku, może nawet wzrosnąć do maksymalnej wysokości przewidzianej ustawą – 0,8 proc.

Zgoda UOKiK
21.09.2000 9:02

EMERYTURY
 / 
Zgoda UOKiK

Kulczyk Holding uzyskał od urzędu zgodę na kupno akcji Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Dom.

Kto szuka ten znajdzie
19.09.2000 13:06

EMERYTURY
 / 
Kto szuka ten znajdzie

W ZUS-ie odnaleziono 1,2 mln wcześniej nie zidentyfikowanych członków OFE. Zakład ma problemy z przydzieleniem ich do konkretnych funduszy. Jest to wynikiem kłopotów ZUS z systemem informatycznym Prokomu.

bEDgSGNz
Redukcje kosztów w PTE
14.09.2000 16:09

EMERYTURY
 / 
Redukcje kosztów w PTE

Zaczynają się energiczne poszukiwania możliwości redukcji kosztów w PTE. Towarzystwa w pierwszej kolejności redukują sieci akwizytorów, których misja w większości przypadków się już skończyła.

Planowanie finansowe on-line z Zurichem
11.09.2000 13:08

EMERYTURY
 / 
Planowanie finansowe on-line z Zurichem

Na stronie www.zurich.pl została udostępniona wirtualna symulacja, umożliwiająca dokonanie Indywidualnego Planu Finansowego. Klient otrzyma informację nie tylko o wartości polisy w ciągu kilkudziesięciu lat, ale przede wszystkim będzie mógł określić wysokość składki w oparciu o swoje oczekiwania, sytuację finansową i plan zabezpieczenia rodziny.

Większe zakupy funduszy emerytalnych
07.09.2000 16:21

EMERYTURY
 / 
Większe zakupy funduszy emerytalnych

Strumień składek przyszłych emerytów płynący z ZUS do OFE pozwala ich specjalistom od zarządzania aktywami nie przejmować się zbytnio okresowymi kaprysami giełdowej koniunktury.

Klienci o funduszach emerytalnych
07.09.2000 12:34

EMERYTURY
 / 
Klienci o funduszach emerytalnych

Ankieta przeprowadzona przez BPS Consultants Poland wśród klientów funduszy emerytalnych, pokazała, że 45 proc. pytanych jest bardzo zadowolonych ze swojego funduszu, który spełnia całkowicie ich oczekiwania.

bEDgSGNF
Wyniki funduszy emerytalnych
06.09.2000 8:54

EMERYTURY
 / 
Wyniki funduszy emerytalnych

Wartość jednostki rozrachunkowej w sierpniu zdecydowanej większości funduszy emerytalnych wzrosła, spadła czterech, a najwyższą stopę zwrotu miał OFE Bankowy. Ujemną stopę zwrotu uzyskały PZU Złota Jesień, AIG, Norwich Union i Commercial Union BPH CU WBK .

Konsolidacja PTE PBK
05.09.2000 13:19

EMERYTURY
 / 
Konsolidacja PTE PBK

Powszechny Bank Kredytowy, główny akcjonariusz PTE PBK, zaczął negocjacje z Aetną – drugim akcjonariuszem spółki, w sprawie odkupienia udziałów w tym towarzystwie.

Nowa kampania OFE NN
01.09.2000 11:43

EMERYTURY
 / 
Nowa kampania OFE NN

Fundusz przeprowadzi kampanię reklamową kosztującą ok. 4 mln zł, cały wrzesień anonse i spoty NN będą obecne w telewizji, kinach i gazetach. Grupą docelową stanowią młodzi ludzie podejmujący w tym czasie prace.

Przejęcia w funduszach emerytalnych
31.08.2000 12:39

EMERYTURY
 / 
Przejęcia w funduszach emerytalnych

Zbliża się pierwsze przejęcie na rynku powszechnych towarzystw emerytalnych, prawdopodobnie ustalono już wstępne warunki przejęcia PTE Epoka przez Pekao-Alliance.

bEDgSGNG
OFE zainwestują w listy zastawne
25.08.2000 12:13

EMERYTURY
 / 
OFE zainwestują w listy zastawne

Fundusze i towarzystwa ubezpieczeniowe są zadowolone z możliwości inwestowania w listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne. Inwestycja w te papiery możliwa będzie od soboty, taka inwestycja pozwala na większą dywersyfikację portfeli, a przez to zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego.

Przejęcie PTE Epoka
25.08.2000 11:50

EMERYTURY
 / 
Przejęcie PTE Epoka

Prowadzone są negocjacje w sprawie połączenia lub przejęcia PTE Epoka. Wiadomo że są trzy podmioty. Nie potwierdzone informacje mówią o tym, że najbardziej zaawansowane są rozmowy z funduszem Pekao/Alliance PTE.

Problem OFE Rodzina
24.08.2000 13:07

EMERYTURY
 / 
Problem OFE Rodzina

Udziałowcy PTE H-M-C rozważają sytuację czy OFE Rodzina ma działać dalej samodzielnie czy też połączyć się z innym OFE, brane pod uwagę jest też przejęcie konkurencyjnego OFE. Fundusz Rodzina wystartował jako ostatni, z niewystarczającą liczbą akwizytorów.

Zmiany w PKO/Handlowy PTE
24.08.2000 12:57

EMERYTURY
 / 
Zmiany w PKO/Handlowy PTE

Udziałowcy PTE H-M-C rozważają sytuację czy OFE Rodzina ma działać dalej samodzielnie czy też połączyć się z innym OFE, brane pod uwagę jest też przejęcie konkurencyjnego OFE. Fundusz Rodzina wystartował jako ostatni, z niewystarczającą liczbą akwizytorów.

OFE Alianz zwiększa udział w rynku
17.08.2000 15:29

EMERYTURY
 / 
OFE Alianz zwiększa udział w rynku

Pod względem aktywów w pierwszej połowie bieżącego roku fundusz zwiększył udział w rynku do 2,2 proc. z 1,4 proc. w roku ubiegłym - taką wiadomość podał na dzisiejszej konferencji prasowej prezes funduszu.