Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Firmowy motocykl zaliczysz do kosztów

0
Podziel się:

Zakup motocykla na potrzeby działalności gospodarczej traktowane jest na gruncie ustawy o VAT tak jak zakup samochodu osobowego.

Firmowy motocykl zaliczysz do kosztów
(exfordy/CC/Flickr)

Zakup motocykla na potrzeby działalności gospodarczej traktowane jest na gruncie ustawy o VAT tak jak zakup samochodu osobowego. Dlatego przy jego nabyciu nie można odliczyć całego podatku VAT. W tym przypadku odliczenie limitowane jest do wysokości 6 tys. zł. Ograniczenie w odliczaniu podatku VAT dotyczy także zakupu paliwa do takiego pojazdu. Podatnik użytkujący motocykl w firmie będzie miał jednak prawo skorzystania z jednorazowej amortyzacji.

Użytkowanie pojazdów samochodowych na potrzeby firmy od lat budzi wiele kontrowersji. Zmieniające się przepisy, szczególnie jeśli chodzi o zasady odliczeń podatku VAT, powodują frustracje podatników, którzy nie dość, że gubią się w gąszczu zawiłych aktów prawnych to jeszcze muszą znosić niekorzystne dla nich zmiany przepisów.

Na gruncie ustaw podatkowych nie ma znaczenia marka i typ pojazdu. Liczy się przede wszystkim rodzaj - czy jest to samochód osobowy, czy ciężarowy. Od tego bowiem zależy możliwość odliczenia podatku VAT przy jego nabyciu oraz przy zakupie paliwa, czy też kwestie amortyzacji takiego środka trwałego. Korzystne regulacje obowiązują niestety tylko w przypadku tych drugich aut. Zakup samochodu osobowego nie jest zbyt korzystny pod względem podatkowym ponieważ jego amortyzacja jest ograniczona tylko do równowartości 20 tys. euro. Przedsiębiorca nie może także korzystać z jednorazowego odpisu przewidzianego dla małych i rozpoczynających działalność przedsiębiorców. W tym przypadku ograniczeniu podlega także odliczenie VAT-u przy nabyciu auta, a podatku VAT od zakupów paliwa do takiego auta w ogóle nie można odliczyć.

W działalności gospodarczej wykorzystywane są także inne pojazdy. Przykładem takim jest motocykl. Coraz więcej firm, których wyznacznikiem jakości jest punktualność, korzystają z motocykli w prowadzeniu biznesu. Dotyczy to choćby firm kurierskich, czy cateringowych. Motocykle takie, często służące jako element reklamy, wykorzystywane są wyłącznie w celach biznesowych. A jak dla celów podatkowych traktowany jest motocykl? Pytanie to dotyczy przede wszystkim możliwości odliczenia VAT, przy założeniu, że przedsiębiorca wykonuje czynności opodatkowane, a także możliwości zastosowania jednorazowej amortyzacji.

Nowe zasady odliczeń podatku VAT zostały uregulowane w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652). Kwestia odliczenia VAT w związku z nabyciem samochodów i paliw do samochodów w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. zamieszczona została w przepisach art. 3 oraz art. 4 tej ustawy.

Kalkulator kredytowy

| Kwota kredytu |

Kwota kredytu jest to wysokość udzielonego kredytu. | |
| --- | --- | --- |
| Oprocentowanie |

Oprocentowanie nominalne to oprocentowanie kredytu podawane przez bank w skali roku. | % |
| Okres kredytowania |

Okres kredytowania to okres czasu w ciągu którego musisz spłacić kredyt. W kalkulatorze przyjęto kapitalizację odsetek równą liczbie spłacanych rat. Dlatego okres kredytowania powinien być wielokrotnością okresu kapitalizacji. | lata miesiące |
| Kapitalizacja |

Kapitalizacja określa, jak często bank nalicza oraz odejmuje odsetki od kwoty kredytu. W kalkulatorze kapitalizacja odsetek równa jest liczbie spłacanych rat. Im częstsza jest kapitalizacja odsetek, (im częściej naliczane są odsetki) tym niższa jest efektywna stopa procentowa. | miesięczna kwartalna |
| Raty |

Raty Są dwa podstawowe rodzaje rat: równe i malejące. - równe - od początku do końca spłaty kredytu, kolejne raty mają taką samą wartość. Raty równe oblicza się, dzieląc koszt kterytu przez liczbę rat. - malejące - raty kredytu zmniejszają się wraz ze zmniejszaniem się długu pozostałego do spłacenia. W przypadku rat malejących największe obciążenie z tytułu obsługi kredytu jest na początku. Od pierwszej raty spłacamy bowiem całe odsetki i część kapitału. W miarę jak zmniejsza się kapitał, maleją miesięczne odsetki, stąd kolejne raty są coraz niższe. | równe malejące |
| | | |

I tak, w art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej postanowiono, iż w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 1 stycznia 2011 r.) do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 tys. zł, z wyjątkami wymienionymi w ustawie. Wśród tych wyjątków niestety nie ma motocykla. Pojawia się więc pytanie czy pojazdem samochodowym, o którym mowa w powyższym przepisie jest motocykl.

Przepisy ustawy nowelizującej nie definiują pojęcia _ pojazd samochodowy _, dlatego też w świetle wydawanych interpretacji (np. interpretacja indywidualna z 26 sierpnia 2011r., ILPP4/443-405/11-4/BA) należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). Jak wskazuje art. 2 pkt 31 i pkt 33 tej ustawy, _ pojazd _ oznacza środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, zaś _ pojazd samochodowy _ - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Motocykl natomiast, zgodnie z art. 2 pkt 45 cyt. wyżej ustawy, jest to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy.

Dlatego, jak wskazują interpretacje podatkowe, uznać należy, iż obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. ograniczenia wynikające z art. 3 oraz art. 4 ustawy nowelizującej mają również zastosowanie do motocykli z uwagi na fakt, iż motocykle uznane są za pojazdy samochodowe.

Zatem zakup motocykla na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oznacza, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup w ograniczonym zakresie, tj. 60 proc. kwoty określonej w fakturze - nie więcej jednak niż 6 tys. zł. A wszystko to przy założeniu, że przedsiębiorca wykonuje czynności opodatkowane.

Zakup paliwa do motocykla bez prawa do odliczenia VAT

Konsekwencją uznania motocykla za pojazd samochodowy jest także brak możliwości odliczenia podatku od nabywanego paliwa wykorzystywanego do jego napędu, zgodnie z art. 4 ustawy nowelizującej. Stanowi on bowiem, że w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 1 stycznia 2011 r.) do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych.

Pewną _ rekompensatą _ braku odliczenia całego VAT w przypadku nabycia motocykla jest możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji. Jej istota polega na tym, że podatnik może dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przepis ten dotyczy jednak tylko małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej (art. 22k ust. 7 ustawy o PIT)
. Przepisem tym nie zostały jednak objęte samochody osobowe. Motocykl nie jest jednak samochodem osobowym. Dlatego też należy stwierdzić, że istnieje możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji w tym przypadku. Potwierdzają to interpretacje wydawane w tym zakresie (np. interpretacja indywidualna z 28 czerwca 2011r., IPPB1/415-333/11-4/IF).

Czytaj również o:
[ ( http://static1.money.pl/i/h/219/t89307.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jak;odliczyc;caly;vat;od;leasingowanego;auta,253,0,886525.html) Jak odliczyć cały VAT od leasingowanego auta W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obowiązują przepisy przejściowe w zakresie odliczania podatku VAT od nabycia i eksploatacji pojazdów.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/210/t129490.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/amortyzacja;po;zakupie;gruntu;zabudowanego,161,0,896417.html) Amortyzacja po zakupie gruntu zabudowanego Podatnik musi pamiętać, że tylko budynki podlegają amortyzacji. Gruntów nie można amortyzować.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/130/t36994.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/remontujesz;maszyne;uwazaj;na;rozliczenie;kosztow,72,0,896328.html) Remontujesz maszynę? Uważaj na rozliczenie kosztów Remont początkowy środka trwałego nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na takich samych zasadach jak remont środka, który jest w użytku.
firma
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)