Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Lista unijnych programów: dokąd po dotację?

0
Podziel się:

Przedsiębiorcy mogą zdobyć dofinansowanie na informatyzację w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Lista unijnych programów: dokąd po dotację?
(cmeder/iStockphoto)

Na szczególną uwagę zasługują :

  • *Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, *który daje możliwość ubiegania się o dotację na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych (max 10% kosztów kwalifikowanych projektu) oraz działania promocyjne służące powstawaniu i rozwojowi wzajemnej współpracy miedzy przedsiębiorstwami o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Przedmiot wsparcia musi być udostępniony dla wszystkich uczestników powiązania kooperacyjnego.
    • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dający możliwość skorzystania za wsparcia na tworzenie platform kompleksowego monitoringu najważniejszych procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
    • *Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. *Dofinansowanie otrzymają projekty inwestycyjne związane z rozwojem przedsiębiorstwa, unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych, zakupem wyników prac B+R i/lub praw własności przemysłowej, wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych.
  • *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 *W ramach tego programu możliwe jest dofinansowanie m.in. projektu polegającego na nabyciu oraz wytworzeniu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej oraz inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.
    • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pozwala uzyskać wsparcie m.in. projektom polegającym na zastosowaniu nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych.

Wiele naborów z Regionalnych Programów Operacyjnych z zakresu Informatyzacji zakończyło się po I półroczu 2010 roku. Poniżej prezentujemy Państwu informacje o aktualnie odbywających się naborach, bądź naborach, które są planowane w ramach projektów związanych z informatyzacją:

RPO woj. małopolskie: Działanie 2.1. Schemat A Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A, Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP *skierowane do sektora MŚP przy uwzględnieniu, iż ze wsparcia nie mogą skorzystać podmioty mające możliwość ubiegania się o komplementarne wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania, to 40% dla projektów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw lub 30% dla projektów inwestycyjnych dla średnich przedsiębiorstw. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu jest niższy niż 75% średniej dla województwa małopolskiego. *

Nabór na to działanie dla mikroprzedsiębiorstw będzie trwał od 22.października 2010r. do 22.listopada 2010r. W późniejszym terminie , tj. w III i IV kwartale 2011 roku ze wsparcia w ramach RPO 2.1 A będą mogły skorzystać ponownie mikroprzedsiębiorstwa, na przełomie I– III kwartału 2011 – małe przedsiębiorstwa, a pomiędzy II-IV kwartałem 2011 roku – średnie przedsiębiorstwa. Harmonogramy RPO województwa małopolskiego zakładają również ogłoszenie naborów wniosków z tego działania w roku 2012 i 2013, choć dokładne daty nie są jeszcze znane.


RPO woj. pomorskie: Działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa, *jak *sama nazwa wskazuje skierowane jest do mikroprzedsiębiorców *, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie *projektów związanych z budową, rozbudową, rozszerzeniem zakresu działalności przedsiębiorstwa, unowocześnienia przedsiębiorstwa m.in. poprzez inwestycję w systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Maksymalna wartość dofinansowania projektu ze środków publicznych wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych. *Nabór został ogłoszony i potrwa do 16.listopada 2010r. *


Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)