Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Bank Pekao miał 359,15 mln zł zysku netto, 235,3 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

0
Podziel się:

Bank Pekao odnotował 359,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 582,11 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Bank Pekao miał 359,15 mln zł zysku netto, 235,3 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.
bECLvsJh

"Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao za II kw. wyniósł 359 mln zł i spadł w ujęciu rok do roku o 38% głównie z powodu dodatkowych, konserwatywnie zawiązanych odpisów kredytowych związanych z COVID-19" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1365,55 mln zł wobec 1357,55 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 567,85 mln zł wobec 632,68 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 235,3 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

bECLvsJj

"Pomimo sytuacji pandemicznej skala działalności Grupy Pekao rosła. Suma bilansowa na koniec pierwszego półrocza zwiększyła się o 20% r./r. do 235 mld zł, co plasuje Bank Pekao na drugim miejscu w sektorze pod względem sumy aktywów" - podkreślono w komunikacie.

W I poł. 2020 r. bank miał 546,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 824,45 mln zł zysku rok wcześniej.

"Drugi kwartał i cała pierwsza połowa 2020 roku była dla Banku Pekao trudnym testem warunków skrajnych, jakie stworzyła pandemia COVID-19. Nasze wysiłki z jednej strony koncentrowaliśmy na dostarczeniu klientom elastycznych, dopasowanych do nadzwyczajnych warunków produktów, z drugiej - przyspieszaliśmy w zakresie cyfryzacji oraz działań nakierowanych na efektywność i jeszcze lepsze zarządzanie kosztami - skomentował p.o. prezesa Pekao Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

"Myślę, że ten test do tej pory zdaliśmy dobrze, a stopniowe ożywienie w gospodarce obserwowane w drugim kwartale jest dobrym zwiastunem na kolejne miesiące i będzie pozytywnie przekładać się na naszą działalność biznesową" - dodał prezes.

bECLvsJp

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 605,72 mln zł wobec 916,26 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wskutek prowadzenia konserwatywnej polityki kredytowej, bank posiada dobry jakościowo i odpowiednio zabezpieczony portfel. Na przestrzeni ostatniego kwartału kontynuowane było ostrożne podejście do tworzenia rezerw kredytowych. Pokrycie rezerwami na koniec drugiego kwartału wyniosło 83%, co stanowi 2% wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału i w ujęciu r/r" - napisano w komunikacie.

Jednocześnie Pekao podkreśla, że utrzymuje wysoką bazę kapitałową, dodatkowo wzmocnioną zatrzymaniem zysku za 2019 rok. Na koniec czerwca 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 18,0%, a Tier 1 16%. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów w wysokości prawie 80% i LCR w wysokości 347%.

"Epidemia COVID-19 spowodowała, że Bank Pekao jeszcze mocniej skoncentrował się na działaniach poprawiających efektowność. Wskaźnik C/I w drugim kwartale tego roku obniżył się do 41,1%, czyli o 70 punktów bazowych w ujęciu rok do roku (z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji w 2019 roku)" - czytamy dalej.

bECLvsJq

"Bank wzmocnił działania kosztowe, które nie tylko krótkoterminowo, ale i w dłuższym horyzoncie czasowym przełożą się pozytywnie na wyniki banku. Już w drugim kwartale koszty spadły w ujęciu rok do roku o 4%. Wśród inicjatyw ograniczających koszty wymienić można m.in. takie, jak: renegocjacje umów najmu, ograniczenie kosztów administracyjnych i doradztwa, priorytetyzację projektów zaplanowanych na 2020 rok przy utrzymaniu inwestycji w działania transformacyjne banku" - wskazano także w materiale.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

bECLvsJK
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)