Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Comarch miał 29,2 mln zł zysku netto, 49,91 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

0
Podziel się

Comarch odnotował 29,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 39,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch miał 29,2 mln zł zysku netto, 49,91 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.
bErEVWdh

Zysk operacyjny wyniósł 49,91 mln zł wobec 35,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 415,64 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 354,01 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 51,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1364,95 mln zł w porównaniu z 1125,11 mln zł rok wcześniej.

bErEVWdj

"Rentowność działalności operacyjnej Grupy Comarch w 2018 roku uległa zdecydowanej poprawie w stosunku do 2017 roku. Rentowność netto była nieco niższa niż w ubiegłym roku, co wynika z gorszego niż w 2017 roku wyniku na działalności finansowej oraz większej kwoty podatku dochodowego. Na wyniki osiągnięte przez Grupę Comarch w 2018 roku miały wpływ m.in.: dynamiczny rozwój sprzedaży krajowej (wzrost o 170 658 tys. zł tj. o 36,9%), który był efektem realizacji nowych kontraktów w sektorze publicznym oraz dynamicznego rozwoju sprzedaży rozwiązań ERP, wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej, który wyniósł 69 186 tys. zł (tj. o 10,4%), który został osiągnięty głównie dzięki wyższej sprzedaży rozwiązań IT dla telekomunikacji dla krajów europejskich oraz w Azji, wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT - fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w raportowanym okresie wzrósł o 7,7% w porównaniu do 12 miesięcy 2018, ujemny wynik na działalności finansowej,
spowodowany umocnieniem się PLN wobec EUR i USD w trakcie roku 2018. Transakcje zrealizowane oraz wycena bilansowa instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe Grupy pomniejszyły wynik netto Grupy o 1 657 tys. zł. Wycena bilansowa kredytów i pożyczek, zaciągniętych w walutach obcych, zmniejszyła wynik netto Grupy o 8 770 tys. zł, wysoka wartość bieżącego podatku dochodowego za rok 2018, która wyniosła 36 360 tys. zł i była wynikiem wysokiej rentowności działalności spółek Grupy w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz wysokim udziałem dochodu Comarch nie objętego zakresem zezwolenia na działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie, zmiany w wartości aktywów i rezerw na podatek odroczony, które spowodowały zwiększenie wyniku netto Grupy o 2 931 tys. zł, wysoka wartość utworzonych odpisów na wątpliwe należności handlowe, dotyczące głównie działalności w rejonie Bliskiego Wschodu. Zmniejszyły one wynik operacyjny i netto Grupy w 2018 roku o 39 971 tys. PLN, uwzględnienie w 2018 roku
udziału w wyniku oraz odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w spółce stowarzyszonej Thanks Again LLC, co zmniejszyło wynik netto Grupy o 10 770 tys. zł, zastosowanie w 2018 roku standardu rachunkowości MSSF 15, które spowodowało, że znaczna część przychodów uzyskanych ze sprzedaży licencji na oprogramowanie Comarch nie została rozpoznana w rachunku wyników za rok 2018. Wartość korekty z tego tytułu wyniosła w czwartym kwartale 2018 roku -43 209 tys. zł, a w całym 2018 roku -29 371 tys. zł" - wymieniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2018 r. wyniósł 65,86 mln zł wobec 39,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł w 2017 r.

bErEVWdK
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)