Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku zw. z ofertą obligacji do 1,5 mld zł

0
Podziel się

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  zatwierdziła prospekt Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 500 000 000 zł, podał bank. 

KNF zatwierdziła prospekt Alior Banku zw. z ofertą obligacji do 1,5 mld zł
bErrwQdN

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt: Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 500 000 000 zł emitowanych w ramach programu obligacji, ustanowionego w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej do 5 000 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Firmą inwestycyjną jest Biuro Maklerskie Alior Banku.

"Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. (...) W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych" - czytamy także.

bErrwQdP

W sierpniu 2019 roku rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, podał bank. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld zł.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

bErrwQeq
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)