Trwa ładowanie...
bEEzHXit
Notowania
IMPEXMET: strona spółki
19.01.2018, 20:56

IPX Podpisanie umów w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości

Zarząd Impexmetal S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 roku podpisał z Achenbach Buschhutten z siedzibą w Kreuztal (Niemcy) dwie powiązane ze sobą umowy na dostawę i montaż nowej walcarki zimnej w Zakładzie Aluminium Konin. Pierwsza z umów, zawarta w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem NCBiR ze środków unijnych, obejmuje dostawę innowacyjnych części walcarki, które pozwolą na walcowanie specjalnych stopów aluminium przeznaczonych do przemysłu samochodowego, druga natomiast dotyczy dostaw pozostałych części maszyny. Łączna wartość zawartych umów wynosi około 115 mln złotych.
Planowany termin dostawy walcarki do Zakładu Aluminium Konin to I kwartał 2019 roku, a rozpoczęcie produkcji planowane jest na IV kwartał 2019 roku. Pozostałe warunki podpisanych umów, w tym w zakresie kar umownych, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zakup walcarki związany jest z przyjętą przez Emitenta strategią rozwoju Impexmetal S.A. na lata 2018 -2026, zakładającą wzrost mocy produkcyjnych zakładu Aluminium Konin do około 200 tys. ton, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku. Zakup sfinansowany zostanie ze środków własnych oraz z kredytu inwestycyjnego, który Spółka planuje w tym celu zaciągnąć.

Inne komunikaty

bEEzHXjb