Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-03-15
PULAWY
ZAP Powołanie na nową kadencję Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
107,00
0,00
2019-03-06
PULAWY
ZAP Zmiana polityki rachunkowości i jej wpływ na wynik finansowy za 2018 rok
113,00
0,00
2019-03-04
PULAWY
ZAP Informacja o odpisie aktualizującym w spółce zależnej.
116,50
+0,43
2019-01-16
PULAWY
ZAP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
78,60
-0,76
2019-01-02
PULAWY
ZAP Połączenie spółek Elektrownia Puławy Spółka z o.o. z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
67,00
0,00
2018-12-03
PULAWY
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołanym na dzień 6 listopada 2018 roku, a kontynuującym - po przerwie - obrady w dniu 27 listopada 2018 roku.
71,80
+2,23
2018-11-27
PULAWY
ZAP Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
76,00
-3,42
2018-11-27
PULAWY
ZAP Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte w dniu 27 listopada 2018 roku.
76,00
-3,42
2018-11-19
PULAWY
ZAP Kontynuacja współpracy z Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A.
77,00
+1,30
2018-11-08
PULAWY
ZAP QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
76,20
0,00
2018-11-06
PULAWY
ZAP Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 6 listopada 2018 roku
78,40
-1,02
2018-11-06
PULAWY
ZAP Uchwały organów korporacyjnych w sprawie planu połączenia Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Elektrowni Puławy Sp. z o.o.
78,40
-1,02
2018-11-06
PULAWY
ZAP Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
78,40
-1,02
2018-10-31
PULAWY
ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za III kwartał 2018 roku
78,00
-3,59
2018-10-26
PULAWY
ZAP Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia
80,20
0,00
2018-10-16
PULAWY
ZAP Dodatkowe dokumenty na NWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na 6 listopada 2018 roku
87,00
+0,92
2018-10-03
PULAWY
ZAP Zwołanie oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 6 listopada 2018 roku wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia
91,80
+0,22
2018-09-26
PULAWY
ZAP Uzgodnienie planu połączenia Elektrowni Puławy Spółka z o.o. z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
95,00
-0,63
2018-09-21
PULAWY
ZAP Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
94,00
-0,21
2018-09-20
PULAWY
ZAP Powołanie Prezesa Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
93,80
+0,21
  • Poprzednia strona
  • z 50
  • Następna strona