Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-09-25
PULAWY
ZAP Podpisanie umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”
85,00
-0,24
2019-09-05
PULAWY
ZAP SA-PSr 2019
91,60
0,00
2019-08-27
PULAWY
ZAP Informacja o przewidywanym wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za I półrocze 2019 rok.
85,00
+3,06
2019-08-23
PULAWY
ZAP Zawarcie umowy sprzedaży PULREA mocznika.
87,20
+2,52
2019-08-01
PULAWY
ZAP Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
97,80
-3,27
2019-07-23
PULAWY
ZAP Wybór generalnego realizatora inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
99,00
0,00
2019-07-23
PULAWY
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku.
99,00
0,00
2019-07-23
PULAWY
ZAP Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
99,00
0,00
2019-07-18
PULAWY
ZAP Informacje uzupełniające do wniosku na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na dzień 23 lipca 2019 r., uzasadniające podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”
99,00
+0,20
2019-07-16
PULAWY
ZAP Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
102,00
0,00
2019-06-26
PULAWY
ZAP Zatwierdzenie budżetu projektu pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” oraz zwołanie NWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A wraz z projektami uchwał .
104,00
-1,92
2019-06-25
PULAWY
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
104,00
-0,96
2019-06-24
PULAWY
ZAP Uchwały podjęte przez ZWZ spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
104,50
0,00
2019-06-24
PULAWY
ZAP Wypłata dywidendy za 2018 rok.
105,00
-0,48
2019-05-28
PULAWY
ZAP Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku.
99,60
+2,41
2019-05-28
PULAWY
ZAP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. na dzień 24 czerwca 2019 roku.
99,60
+2,41
2019-05-27
PULAWY
ZAP Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018.
99,60
0,00
2019-05-27
PULAWY
ZAP Propozycja ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
99,60
0,00
2019-05-23
PULAWY
ZAP Przedłużenie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.
91,20
-0,44
2019-05-23
PULAWY
ZAP QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
91,20
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 51
  • Następna strona