Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2022-12-06
ACREBIT
YOS Otrzymanie sprawozdania z badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego
1,47
-1,37
2022-11-14
ACREBIT
YOS Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
1,74
+8,62
2022-11-14
ACREBIT
YOS Rozpoczęcie rozmów z potencjalnym inwestorem
1,74
+2,87
2022-10-14
ACREBIT
YOS Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu „Stabilobaby”
3,00
0,00
2022-10-11
ACREBIT
YOS Uzyskanie dofinansowania na uruchomienie projektu „Skaner Ran”
2,92
0,00
2022-09-27
ACREBIT
YOS Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży
3,05
-0,33
2022-09-20
ACREBIT
YOS Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu
3,43
-6,71
2022-08-10
ACREBIT
YOS Zawarcie umowy dystrybucyjnej
2,50
+3,20
2022-07-01
ACREBIT
YOS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2022 r.
2,88
-7,99
2022-06-14
ACREBIT
YOS Zawarcie umowy o współpracy i transferze technologii
3,57
+1,96
2022-06-09
ACREBIT
YOS Zawarcie umowy o przeniesieniu prawa do patentu
3,33
+5,11
2022-06-06
ACREBIT
YOS Premiera skalpela plazmowego produkowanego przez Mikrovolt sp. z o.o.
3,59
-4,18
2022-06-03
ACREBIT
YOS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku
3,26
0,00
2022-05-24
ACREBIT
YOS Rozpoczęcie badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego
3,34
+34,73
2022-05-23
ACREBIT
YOS Podpisanie listu intencyjnego
3,38
-3,85
2022-05-18
ACREBIT
YOS Wybór projektu Emitenta do dofinansowania
3,13
+0,64
2022-04-25
ACREBIT
YOS Rozpoczęcie realizacji projektu leczenia PTSD (zespołu stresu pourazowego) z wykorzystaniem VR (wirtualnej rzeczywistości)
3,55
-12,11
2022-04-14
ACREBIT
YOS Zawarcie umowy związanej z pracami nad urządzeniem Hyperbary
3,64
+1,37
2022-03-29
ACREBIT
YOS Zbycie udziałów Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
3,83
+3,92
2022-03-15
ACREBIT
YOS Otrzymanie zamówienia na dostawę trenażerów medycznych
3,88
-4,38
  • Poprzednia strona
  • z 10
  • Następna strona