Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-09-02
DOM Pierwsze wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii E, F, H, I
116,50
+0,43
2020-09-02
DOM Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
116,50
+0,86
2020-09-01
DOM Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku – korekta raportu
117,50
-1,28
2020-08-31
DOM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
117,50
0,00
2020-08-31
DOM Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
117,50
-0,43
2020-08-31
DOM Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich
117,50
-1,28
2020-08-31
DOM Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy
117,50
-1,28
2020-08-25
DOM Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
114,00
+6,58
2020-08-25
DOM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
114,00
0,00
2020-08-05
DOM Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 r.
98,00
+6,63
2020-08-05
DOM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
98,00
+6,63
2020-08-04
DOM Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich
95,40
+3,14
2020-08-04
DOM Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
95,40
+3,14
2020-08-04
DOM Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich
95,40
+2,73
2020-08-04
DOM Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
95,40
+2,73
2020-07-02
DOM Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2020 roku
96,00
-1,04
2020-05-27
DOM Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AA i AB
80,00
+0,50
2020-05-26
DOM Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA i AB
80,00
0,00
2020-05-18
DOM Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AA oraz serii AB
78,40
+2,30
2020-05-15
DOM Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
79,00
-0,51
  • Poprzednia strona
  • z 47
  • Następna strona