Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-04-18
DOM Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 r.
82,60
-1,94
2019-04-18
DOM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku
82,60
-1,94
2019-04-09
DOM Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
82,40
+0,97
2019-04-09
DOM Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
82,40
+0,97
2019-04-08
DOM Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich
81,80
+1,47
2019-04-04
DOM Wstępna informacja o wynikach za I kw. 2019 rok
81,00
0,00
2019-03-18
DOM Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii Z w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
81,00
0,00
2019-03-07
DOM Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
74,00
0,00
2019-03-07
DOM RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
74,00
0,00
2019-03-07
DOM R /: formularz raportu rocznego
74,00
0,00
2019-02-04
DOM Zakończenie subskrypcji akcji serii Z
75,00
-0,53
2019-02-01
DOM Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
75,00
-0,27
2019-01-24
DOM Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100.000 akcji serii „Z” w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
71,40
-0,56
2019-01-14
DOM Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego
65,20
-0,61
2019-01-07
DOM Wstępna informacja o wynikach za 2018 rok
63,00
+0,63
2018-12-18
DOM Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2019 roku
64,60
-0,62
2018-10-26
DOM QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
66,00
0,00
2018-10-03
DOM Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2018 roku
68,20
0,00
2018-08-24
DOM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
71,00
0,00
2018-07-04
DOM Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
75,80
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 44
  • Następna strona