Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-03
DOM Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2019 roku
82,40
-0,97
2019-08-23
DOM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
77,20
0,00
2019-07-03
DOM Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2019 roku
77,40
-0,26
2019-06-27
DOM Rejestracja zmiany Statutu Spółki
77,00
0,00
2019-06-05
DOM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 r.
82,00
0,00
2019-05-30
DOM Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku
81,00
+1,23
2019-05-30
DOM Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A.
81,00
+1,23
2019-05-30
DOM Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
81,00
+1,23
2019-05-30
DOM Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich
81,00
+1,23
2019-05-30
DOM Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy
81,00
+1,23
2019-05-21
DOM Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji Emitenta
80,80
0,00
2019-05-21
DOM Nabycie znacznego pakietu akcji
80,80
0,00
2019-05-08
DOM Zawarcie umowy znaczącej o generalne wykonawstwo z jednostką zależną Emitenta, Dom Construction Sp. z o.o.
81,80
0,00
2019-05-08
DOM Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji
81,80
0,00
2019-05-07
DOM Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Z
82,60
-0,97
2019-05-07
DOM SA-QSr1 2019
82,60
0,00
2019-04-25
DOM Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii Z
80,20
-0,25
2019-04-18
DOM Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 maja 2019 r.
82,60
-1,94
2019-04-18
DOM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku
82,60
-1,94
2019-04-09
DOM Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie propozycji Zarządu dotyczącej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
82,40
+0,97
  • Poprzednia strona
  • z 44
  • Następna strona