Notowania

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
AIN
AER33,33
APC0,00
ATS
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
-2,34
Cena / War. Księg. (C/WK)
1,51
Cena / przychody (C/P)
4,32
Wartość księgowa (mln.)
1 676,16
Kapitalizacja (mln.)
2,07
Liczba akcji (mln.)
2,30
Free float (%)
100,00
ROA
-102,87
ROE
-234,01
ROS
-188,21
Zadłużenie ogółem (%)
102,27
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
0,32
Zadłużenie długoterminowe (%)
101,94
Data sprawozdania
2018-09-30
DataZdarzenie
2018-11-29
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2018-09-28
Skonsolidowany raport półroczny
2018-05-30
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2018-04-30
Raport roczny
2018-04-30
Skonsolidowany raport roczny