Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-05-25
I2D Wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
2022-05-18
I2D Złożenie wniosku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rozwiązanie umowy o uczestnictwo w typie Emitent
2022-05-16
I2D Powzięcie wiadomości o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2022-04-08
I2D Złożenie wniosku o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW.
11,50
0,00
2022-04-08
I2D Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 kwietnia 2022 r.
11,50
0,00
2022-04-08
I2D Otrzymanie przez Spółkę żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji z Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
11,50
0,00
2022-04-01
I2D Przydział obligacji serii O
11,50
0,00
2022-03-31
I2D Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
11,50
0,00
2022-03-31
I2D Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
11,50
0,00
2022-03-31
I2D Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
11,50
0,00
2022-03-25
I2D Ogłoszenie zamiaru nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu
11,50
0,00
2022-03-01
I2D Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii L i M na Catalyst
11,50
0,00
2022-03-01
I2D Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki i2 Development S.A.
11,50
-1,74
2022-03-01
I2D Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
11,50
-1,74
2022-03-01
I2D Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1% przez strony porozumienia
11,50
0,00
2022-02-24
I2D Wprowadzenie obligacji serii L i M do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
11,50
0,00
2022-01-27
I2D Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
11,50
0,00
2022-01-18
I2D Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
11,50
0,00
2021-12-30
I2D Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w wyniku zawarcia porozumienia w trybie art. 87. ust. 1 pkt. 5) Ustawy o ofercie
10,00
0,00
2021-12-30
I2D Informacja o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie
10,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 17
  • Następna strona