Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Projekt noweli wprowadzającej 1-razową amortyzację inwestycji trafił do Sejmu

0
Podziel się:
Projekt noweli wprowadzającej 1-razową amortyzację inwestycji trafił do Sejmu

Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, przewidujący wprowadzenie mechanizmu jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 tys. zł rocznie przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów (w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych) został przesłany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

"Głównym celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ponadto rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia - jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy, podano także.

Według założeń, instrument ten będzie stanowił zachętę zarówno dla już funkcjonujących firm, jak i dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.

Jednorazowe rozliczenie nakładów inwestycyjnych będzie możliwe do określonej kwoty, zaś dla większych nakładów przewidywane jest jednorazowe rozliczenie kwoty maksymalnej, dalej amortyzacja według tabeli.

Limit kwotowy jednorazowego rozliczenia to 100 tys. zł wartości środków trwałych na rok podatkowy (odpowiada korzyści podatnika równej 13,5 tys. zł przy stopie podatkowej 15% i dziesięcioletnim okresie amortyzacji), podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

"Dodatkowo, przez zniesienie istniejącego obowiązku odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10% podatku od przychodów uzyskiwanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera, zmiana rozwiązuje istniejące od lat trudności w wykonaniu tego obowiązku przez przedsiębiorców, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej" - czytamy dalej w OSR.

Oczekiwanym efektem regulacji jest wzrost inwestycji, przede wszystkim wśród firm z sektora MŚP za pomocą stymulacji podatkowej. Zawarte w nim wyłączenia rodzajowe w odniesieniu do określonych środków trwałych przesuną punkt ciężkości bodźca w kierunku inwestowania w nowe środki produkcji. Taka alokacja ma przede wszystkim wspomóc proces unowocześniania i rozwoju produkcyjnych środków trwałych, podano w dokumencie.

"Istotnym spodziewanym efektem proponowanej regulacji będzie kreacja nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości już istniejących przez modernizację i dokapitalizowanie. Dodatkowo dopuszczenie do przyspieszonej amortyzacji zapłaconych zaliczek na poczet nabywanych środków trwałych poprawi płynność finansową inwestujących przedsiębiorstw. Rozwiązanie takie jest szczególnie cenne w odniesieniu do przedsiębiorstw małych i mikro, które nie dysponują dostatecznymi rezerwami kapitałowymi na inwestycję i dokonują jej z bieżącego salda działalności" - czytamy dalej.

W OSR zwrócono też uwagę, że oczekiwanym efektem wprowadzenia zmiany z zakresu poboru podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej będzie usunięcie trudności w stosowaniu dotychczasowej regulacji w praktyce, a wyeliminowanie nieuzasadnionego obowiązku pozwoli polskim podmiotom gospodarczym na ograniczenie ryzyka podatkowego, a także alokacje zasobów administracyjnych na inne czynności.

"Analizy makroekonomiczne wykazują, że wprowadzana zmiana przez stymulację inwestycji będzie stanowiła impuls popytowy. Na podstawie przeprowadzonych analiz przyjęto założenie, że przesunięcie zobowiązań podatkowych będzie równoważne obniżce stóp procentowych banku centralnego o 0,3 punktu procentowego" - podsumowano w OSR.

Wprowadzenie zmian zmniejszy dochody sektora finansów publicznych o 490,1 mln zł w ciągu 10 lat, przy czym o 142,7 mln zł w roku "zerowym" i 112,5 mln zł w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)