Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Raport: Jakim branżom najtrudniej o kredyt?

0
Podziel się:

Ryzyko kredytowe branż oceniają dla Money.pl analitycy największych polskich banków.

Raport: Jakim branżom najtrudniej o kredyt?
(LC Corp)

Jakim firmom chętniej przyznawane są kredyty inwestycyjne? Które sektory gospodarki są bardziej zagrożone według banków? Na te pytania za pośrednictwem ankiety odpowiedzieli portalowi Money.pl analitycy oceniający ryzyko kredytowe przedsiębiorstw.

Od dłuższego czasu pojawiają się opinie o tym jakim firmom trudniej o kredyt na inwestycje, jakim łatwiej. Najczęściej czytamy, że deweloperom banki nie sprzyjają, lekarzom i farmaceutom wręcz przeciwnie. Banki rzeczywiście przygotowują analizy, na podstawie których oceniają ryzyko związane z branżą. Informacji tych jednak oficjalnie nie podają do wiadomości.

Przeprowadziliśmy anonimową ankietę wśród analityków z banków kredytujących biznes, posiadających w swojej ofercie wachlarz rozwiązań zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw jak i dla korporacji. Łączny udział ankietowanych banków w rynku kredytów dla firm wynosi niecałe 43 procent.

ZOBACZ TAKŻE:

Wyniki ankiety prezentujemy w postaci barometru. Im niższa skłonność do przyznania kredytu tym wyższa wartość procentowa współczynnika ryzyka. Niskie wartości współczynnika oznaczają, że banki oceniają dany sektor gospodarki jako pewniejszy, stabilny, a przez co chętniej udzielą kredytu firmie z danego sektora.

Preferowane przez banki branże wykazują, zgodnie z danymi GUS, niską rentowność obrotów, o czym nieco dalej.

Najbardziej ryzykowną branżą według analityków jest górnictwo. Na drugim miejscu stawiają kulturę. Dopiero na trzecim obsługę rynku nieruchomości. Poniżej wyjaśniamy dlaczego.

Kliknij, aby powiększyć:

ZOBACZ TAKŻE:

Górnictwo i wydobywanie surowców

Niskie zaufanie do tego sektora gospodarki wiąże się z problemami blokującymi górnictwo w Polsce. W skali kraju są to przede wszystkim wysokie koszty wydobycia surowców, niska wydajność pracy oraz przestarzałe technologie. Brak wystarczających środków na inwestycje jest głównym powodem regularnego spadku wydobycia surowców.

W 2007 roku wydobycie węgla kamiennego wyniosło 88,3 mln ton, w ciągu czterech lat średnie roczne wydobycie spadło o 11,7 mln ton. Wydobycie węgla brunatnego spadło w porównaniu do roku 2004 o 3,36 mln ton do poziomu 57,5 mln ton w 2007 r. Popyt na te źródła energii uzupełniany jest stale wzrastającym importem.

Ministerstwo gospodarki szacuje, że na niezbędne inwestycje potrzebnych będzie do 2015 roku aż 19,5 mld zł. Strategia ministerstwa przewiduje, że głównym źródłem finansowania inwestycji będzie prywatyzacja przez giełdę, przy zachowaniu udziału budżetu państwa i pomocy publicznej w finansowaniu sektora.

Górnictwo nie jest sektorem o ustabilizowanej sytuacji ekonomiczno - finansowej. W roku 2007 osiągnęło dodatni wynik sprzedaży węgla (145 mln zł), zysk netto 97 mln zł, a rentowność obrotów netto na poziomie 12,4 procent. Jednak w tym samym czasie największy gracz rynku Kompania Węglowa SA odnotował stratę na sprzedaży węgla wysokości 135 mln zł.

Kolejnymi zagrożeniami są kryzys energetyczny na świecie i widmo pakietu energetycznego w UE. Wprowadzenie ograniczenia emisji CO2 do atmosfery w państwie, w którym 93 procent energii powstaje z węgla wydaje się niemal nierealne.

Wiele zależy od strategii energetycznej jaką przyjmie Polska w najbliższym czasie. - _ Musi być wiadomo czy stawiamy na węgiel, energię jądrową czy źródła odnawialne _ - wyjaśnia w wypowiedzi dla portalu www.wnp.pl Wiesław Blaschke z Zakładu Ekonomiki PAN. Donald Tusk wyjawił, że decyzje w tej sprawie mają zapaść do końca przyszłego roku. - _ Myślimy o budowie nie jednej lecz dwóch elektrowni jądrowych w Polsce _ - powiedział premier w ostatnią sobotę w Gdańsku, podały media.

ZOBACZ TAKŻE:

Kultura, rozrywka i rekreacja

Jeżeliby wierzyć danym GUS, kłopot kultury (jako sektora gospodarki) polega na tym, że Polaka jeszcze na nią nie stać.

Przeciętne gospodarstwo domowe dysponuje kwotą 809,95zł miesięcznie na wszystkie _ wydatki _. 30 procent przeznacza na żywność, napoje, alkohol i papierosy. Kolejne 24 procent na wyposażenie i użytkowanie mieszkania. Rekreacja i kultura zabiera średnio 7,6 procent wydatków, przegrywając w tym rachunku jeszcze tylko z transportem (9,6 procent).

Kto zdążył przeliczyć wie już, że miesięcznie rodzina wydaje średnio 61,54 zł na wszystko co mieści się pod etykietką _ kultura, rozrywka i rekreacja _. Z tego 60 procent przeznaczamy na rekreacje, 20 procent na telewizję (abonament, opłaty za kablówkę, itp.) (Ostatnie dane na ten temat zebrano w systemie PKD, nie PKD 2007)
.

To co zostaje nie wystarczy na utrzymanie i rozwój teatrów, muzeów, oper itd. Są one dofinansowywane z budżetu państwa. Często prosperują w ramach fundacji. Przykładem jest fundacja _ Polonia _ Krystyny Jandy, której celem statusowym jest prowadzenie teatru. - _ Bez pomocy finansowej nie dalibyśmy sobie rady. Koszt przygotowania premiery to 200-250 tys. zł _- mówi Krystyna Janda w wywiadzie dla _ Przekroju _ (nr 45/3307/2008).

Ten sektor gospodarki jest bardzo złożony. Jego podmioty, poza niektórymi biurami podróży czy sieciami kin, często wykazują niską, bądź żadną rentowność. Jeżeli natomiast w wyniku kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych dosięgnie nas spowolnienie gospodarcze, to oszczędzanie zaczniemy właśnie od rezygnacji z rozrywek.

ZOBACZ TAKŻE:

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Kryzys finansowy odbija się echem w Polsce. Zauważalny jest spadek popytu na nieruchomości, który zgodnie z opiniami ekspertów w najbliższym czasie jeszcze się pogłębi. Powodów jest kilka.

Po pierwsze szacuje się, ze w wyniku zaostrzenia polityki kredytów hipotecznych dla ludności zostanie wyeliminowanych z rynku nawet 70 procent potencjalnych kupców.

Po drugie - nadal rośnie podaż. Teraz oddawane do użytku są inwestycje rozpoczęte w okresie boomu. Wszystko to najprawdopodobniej przełoży się na obniżki cen metra powierzchni. Z tego względu trudne czasy czekają działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości.

ZOBACZ TAKŻE:

Najbezpieczniejsze branże

Za obarczone najniższym ryzykiem analitycy uznają sektory odpowiedzialne za zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności.

Są to branże odpowiedzialne za:

  • - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, powietrze do układów klimatyzacyjnych;
    • - dostawę wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
    • - działalność związaną z rekultywacją.

Branże te wykazują niską, wynoszącą średnio *4,9 proc. rentowność obrotu netto *(dane GUS). Jednak z uwagi na ich znaczenie społeczne i wsparcie ze strony państwa, średnie ryzyko w opinii analityków przypisuje się im na poziomie od 6,29 proc (zaopatrywanie w energie i gaz) do 12,12 proc (dostarczanie wody i działalność proekologiczna).

Na ten wynik należy wziąć jednak poprawkę - nie wszystkie spośród ankietowanych banków udzielają kredyty na inwestycje związane z tym sektorem.

ZOBACZ TAKŻE:

Informacja i Komunikacja

Za obiecująco rozwijający się sektor gospodarki uważa się _ informację i komunikację _. Zalicza się tu oprócz działalności wydawniczej czy telekomunikacji działalność portali internetowych. Analitycy z uwagą obserwują tę branżę, tym bardziej, że związana jest z ważnym zjawiskiem społecznym.

Brak dostępu do internetu wiąże się coraz częściej z poczuciem wyalienowania. Zjawisko to zostało zdefiniowane wcześniej w Stanach Zjednoczonych. _ Generation we _ to grupa młodych i najmłodszych dla których internet jest podstawowym środkiem natychmiastowego kontaktu z drugą osobą.

Wymiana informacji za pośrednictwem tego medium powoli staje się jedną z podstawowych potrzeb również społeczeństwa w Polsce.
Co za tym idzie portale internetowe w obliczu spowolnienia gospodarczego będą obok telewizji najchętniej wybieranym środkiem osiągania celów marketingowych. Przedsiębiorcy planują cięcia wydatków na reklamę. Jednak telewizja i internet kryzysu najprawdopodobniej nie odczują.

ZOBACZ TAKŻE:

| KOMENTARZ |
| --- |
| Monika Orzeł, Money.pl W wyniku kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych i zmiany polityki kredytowej banków nastąpiło przetasowanie oceny ryzyka związanego z poszczególnymi branżami. Niewątpliwie najwięcej stracił rynek nieruchomości. Zyskują natomiast media oraz branże związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb ludności. Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek o kredytowanie inwestycji rozpatrywany jest indywidualnie. Analitycy podkreślają, że nie branża, ale kondycja firmy, perspektywy i kontrakty w głównej mierze decydują o przyznaniu kredytu inwestycyjnego. Wydaje się, że skutki kryzysu w mniejszym stopniu niż oczekiwano dotyczą oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw produkcyjnych. Prognozy co do słabszej ich oceny wiązano z przewidywanym pogorszeniem ich ogólnej sytuacji i zmniejszaniem zatrudnienia. Jednak o spowolnieniu w polskiej gospodarce zaczęliśmy sygnalizować w październiku. Zatem ocenę ryzyka sektorów gospodarki zweryfikują wyniki podmiotów za czwarty kwartał. Dużym
zaskoczeniem jest stosunkowo niskie ryzyko przypisane działalności rolniczej. W naszym zestawieniu znajduje sie ona w pobliżu takich sektorów jak budownictwo, hotelarstwo i gastronomia. Wynika to najprawdopodobniej z doinwestowania polskiej wsi przez UE. Zmiana nastąpiła również w strukturze ludności wiejskiej. Rolnictwo wychodzi z postkomunistycznego marazmu. W dyskusji o pieniądzach należy zatem wziąć pod uwagę również zdanie rolników. |

*Metodologia badania: *
Wypełnienie ankiety oznaczało przydzielenie punktów od 1 do 10 poszczególnym sektorom gospodarki w celu określenia ryzyka związanego z danym sektorem. Dane zostały znormalizowane metodą unitaryzacji pierwszego rodzaju w celu wyeliminowania wpływu skłonności do ryzyka. Z tak otrzymanych danych obliczono średnią i przedstawiono ją w procentach.

giełda
raport
raporty gospodarcze
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)