Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-03-20
INGBSK
ING Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
194,20
+0,41
2019-03-15
INGBSK
ING Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
194,80
-0,72
2019-03-06
INGBSK
ING Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
190,00
+0,95
2019-03-01
INGBSK
ING Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.
191,40
+0,63
2019-03-01
INGBSK
ING R /: formularz raportu rocznego
191,40
+0,63
2019-03-01
INGBSK
ING RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
191,40
+0,63
2019-03-01
INGBSK
ING Aktualizacja polityki dywidendowej.
191,40
+0,63
2019-02-26
INGBSK
ING Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2018 rok.
199,80
-0,20
2019-02-22
INGBSK
ING Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i raportu rocznego za 2018 rok.
195,60
+0,10
2019-02-13
INGBSK
ING Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2018 roku.
196,60
0,00
2019-02-13
INGBSK
ING Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018.
196,60
0,00
2019-01-31
INGBSK
ING Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków z pożyczki podporządkowanej.
190,00
+0,84
2019-01-21
INGBSK
ING Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej.
191,60
0,00
2019-01-02
INGBSK
ING Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny S.A.
180,00
+1,67
2018-12-18
INGBSK
ING Zawarcie umów zmierzających do nabycia 45% udziału w NN IP TFI S.A.
187,80
+0,64
2018-12-18
INGBSK
ING Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji zmierzających do nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A.
187,80
+0,64
2018-12-17
INGBSK
ING Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
187,60
+0,21
2018-12-17
INGBSK
ING Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w dziewiątym okresie odsetkowym.
187,60
-0,11
2018-11-23
INGBSK
ING Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.
180,00
0,00
2018-11-07
INGBSK
ING QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
171,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 43
  • Następna strona