Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-10-21
INGBSK
ING Potwierdzenie ratingów agencję Moody’s.
196,80
+0,20
2019-10-08
INGBSK
ING Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch.
194,00
-0,10
2019-09-30
INGBSK
ING Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej.
192,00
0,00
2019-09-20
INGBSK
ING Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej.
195,80
-2,66
2019-09-20
INGBSK
ING Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
195,80
-1,12
2019-08-01
INGBSK
ING PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
191,60
0,00
2019-07-31
INGBSK
ING Zamknięcie transakcji nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. przez spółkę zależną Banku.
190,80
-0,94
2019-07-23
INGBSK
ING Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. przez spółkę zależną Banku.
195,80
-1,02
2019-06-25
INGBSK
ING Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.
200,00
-0,10
2019-06-24
INGBSK
ING Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.
193,60
+4,08
2019-06-14
INGBSK
ING Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w dziesiątym okresie odsetkowym.
203,00
-0,74
2019-05-08
INGBSK
ING QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
192,20
0,00
2019-04-16
INGBSK
ING Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2019 roku.
196,40
+0,20
2019-04-02
INGBSK
ING Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s.
194,00
+0,41
2019-03-29
INGBSK
ING Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
192,20
0,00
2019-03-29
INGBSK
ING Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok.
192,80
-0,31
2019-03-29
INGBSK
ING Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
192,80
-0,31
2019-03-29
INGBSK
ING Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.
192,80
-0,31
2019-03-20
INGBSK
ING Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
194,20
+0,41
2019-03-15
INGBSK
ING Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
194,80
-0,72
  • Poprzednia strona
  • z 44
  • Następna strona