Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-03-24
IQP Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
0,21
0,00
2020-03-23
IQP Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
0,21
-0,95
2020-03-23
IQP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IQ Partners S.A. w dniu 23 marca 2020 roku
0,21
-0,95
2020-03-23
IQP Zmiana w składzie Rady Nadzorczej IQ Partners S.A.
0,21
-0,95
2020-03-23
IQP Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 marca 2020 r.
0,21
-0,95
2020-03-10
IQP Zawarcie porozumienia o umorzeniu pożyczek
0,22
0,00
2020-03-09
IQP Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
0,24
0,00
2020-02-25
IQP Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 marca 2020 r.
0,28
-9,35
2020-02-25
IQP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 marca 2020 roku
0,28
-9,35
2020-02-21
IQP Zawiadomienie o zamiarze połączenia IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
0,35
-17,14
2020-02-21
IQP Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia IQ Partners S.A. i PunkPirates sp. z o.o.
0,35
-17,14
2020-02-14
IQP Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 MAR – objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
0,22
0,00
2020-02-13
IQP Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki
0,20
+10,00
2020-02-13
IQP Zakładana zmiana strategii działalności Emitenta
0,20
+10,00
2020-01-28
IQP Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
0,20
0,00
2019-12-19
IQP Zawarcie porozumienia o umorzeniu pożyczek
0,17
0,00
2019-11-26
IQP Zmiana adresu siedziby IQ Partners S.A.
0,19
0,00
2019-11-15
IQP QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,13
-21,88
2019-10-29
IQP Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
0,26
-30,77
2019-09-18
IQP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,26
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 8
  • Następna strona