Notowania

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
ATO
BER0,00
DRP
AAS
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
19,19
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,73
Cena / przychody (C/P)
0,31
Wartość księgowa (mln.)
63,53
Kapitalizacja (mln.)
192,31
Liczba akcji (mln.)
16,65
Free float (%)
100,00
ROA
2,67
ROE
3,84
ROS
1,60
Zadłużenie ogółem (%)
31,69
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
11,27
Zadłużenie długoterminowe (%)
20,42
Data sprawozdania
2019-09-30
DataZdarzenie
2019-11-07
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2019-11-05
WZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-09-25
Skonsolidowany raport półroczny
2019-09-05
WZA: połączenie ze spółką zależną
2019-07-30
WZA: zmiany w statucie