Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PBG SA w restrukturyzacji w likwidacji (PBG)

DataTytułKursZmiana
2024-04-26
PBG SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
0,02
0,00
2024-04-26
PBG RR /2023: formularz dla raportów rocznych
0,02
0,00
2024-04-26
PBG Informacja o kolejnym etapie procesu sprzedaży aktywów związanych z projektem deweloperskim w Kijowie
0,02
0,00
2024-04-04
PBG Wejście w życie porozumienia zawartego przez Emitenta z RAFAKO S.A. regulującego wzajemne rozliczenie tych podmiotów.
0,02
0,00
2024-03-12
PBG Podjęcie Uchwały przez Radę Wierzycieli PBG w zakresie procesu sprzedaży aktywów związanych z projektem deweloperskim w Kijowie
0,02
+11,11
2024-01-15
PBG Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2024 roku
0,03
0,00
2023-11-29
PBG QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,02
0,00
2023-10-31
PBG Upływ terminu dla zamknięcia transakcji przewidzianej w Wstępnej umowie inwestycyjnej z dnia 25 sierpnia 2023 roku
2023-10-13
PBG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2023-10-13
PBG Śródrocznego Skrócone Sprawozdanie Finansowe PBG oraz GK PBG za 1 półrocze 2023 roku - korekta
2023-09-29
PBG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2023-09-29
PBG Zawarcie Porozumienia w zakresie rozwiązania Umowy o współpracy z dnia 24 października 2017 roku
2023-09-27
PBG Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu zawarcia układu
2023-08-25
PBG Zawarcie wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji RAFAKO S.A. oraz nabycia akcji RAFAKO S.A. posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji.
2023-08-08
PBG Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2023-08-08
PBG Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji w dniu 8 sierpnia 2023 roku
2023-08-07
PBG Informacja o przebiegu głosowania pisemnego nad układem oraz złożenia wniosku o stwierdzenie jego przyjęcia
2023-07-25
PBG Otrzymanie oferty na zakup akcji RAFAKO S.A. należących bezpośrednio i pośrednio do Spółki oraz rozpoczęcie procesu negocjacji sprzedaży
2023-07-12
PBG Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji na dzień 8 sierpnia 2023 roku oraz projekty uchwał.
2023-06-29
PBG Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  • Poprzednia strona
  • z 92
  • Następna strona