Inflacja - archiwum
  • od
  • do
Pokaż tabelę
Pokaż wykres
Pobierz plik w formacie .csv
Pobierz plik w formacie .xls
Data inflacja inflacja względem poprzedniego miesiąca inflacja względem grudnia roku poprzedniego wskaźnik inflacji średniorocznej
wartość [%] Zm. [%] wartość [%] Zm. [%] wartość [%] Zm. [%] wartość [%] Zm. [%]
2018-11-01 1,30 -27,78 0,00 0,00 0,00
2018-10-01 1,80 -5,26 0,00 0,00 0,00
2018-09-01 1,90 -5,00 0,00 0,00 0,00
2018-08-01 2,00 +0,00 0,00 0,00 0,00
2018-07-01 2,00 +0,00 0,00 0,00 0,00
2018-06-01 2,00 +17,65 0,00 0,00 0,00
2018-05-01 1,70 +6,25 0,00 0,00 0,00

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny