Inflacja - archiwum
  • od
  • do
Pokaż tabelę
Pokaż wykres
Pobierz plik w formacie .csv
Pobierz plik w formacie .xls
Data inflacja inflacja względem poprzedniego miesiąca inflacja względem grudnia roku poprzedniego wskaźnik inflacji średniorocznej
wartość [%] Zm. [%] wartość [%] Zm. [%] wartość [%] Zm. [%] wartość [%] Zm. [%]
2019-03-01 1,70 +41,67 0,00 +0,00 0,00 +0,00 0,00 +0,00
2019-02-01 1,20 +71,43 0,40 +300,00 0,20 +200,00 1,00 +11,11
2019-01-01 0,70 -36,36 -0,20 +0,00 -0,20 -118,18 0,90 -43,75
2018-12-01 1,10 -15,38 0,00 +0,00 1,10 +0,00 1,60 -5,88

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny