Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Sebastian Ogórek
|

Biura turystyczne zanim upadną pomogą sprowadzić turystów do Polski. Rząd ma plan

8
Podziel się:

W przypadku niewypłacalności biuro turystyczne będzie miało obowiązek niezwłocznego poinformowania marszałka województwa o zaistniałej sytuacji i przedstawić dokumentację, niezbędną do zorganizowania powrotu turystów do kraju - proponuje rząd

Biura turystyczne zanim upadną pomogą sprowadzić turystów do Polski. Rząd ma plan

Rząd chce lepiej chronić turystów. Najnowsze zmiany mają zmusić upadające biura turystyczne do informowania lokalnych władz o kłopotach finansowych. Dzięki temu łatwiej będzie ściągnąć urlopowiczów z egzotycznych wakacji.

W przypadku niewypłacalności biuro turystyczne będzie miało obowiązek niezwłocznego poinformowania marszałka województwa o zaistniałej sytuacji i przedstawić dokumentację, niezbędną do zorganizowania powrotu turystów do kraju - proponuje rząd.

Takie m.in. zapisy zawiera projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, którą, jak informuje CIR, zaakceptowała w poniedziałek Rada Ministrów.

Ustawa ma się stać najważniejszym aktem prawnym regulującym działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych.

* Fala upałów nad Polską *

Jak zaznacza CIR w komunikacie po posiedzeniu rządu, "przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo podróżnych korzystających nie tylko z tradycyjnych biur podróży, ale także konstruujących indywidualne pakiety wakacyjne za pośrednictwem internetu, dostosowane do własnych potrzeb".

"Zmiany są konieczne, bo w praktyce (częściowo lub całkowicie) poza zakresem regulacji prawnych pozostają usługi turystyczne oferowane nowymi kanałami dystrybucji (korzystanie z ofert internetowych) oraz realizowane na potrzeby konkretnego klienta (indywidualizacja imprez turystycznych, łączenie różnych usług turystycznych)" - czytamy w komunikacie CIR.

Projekt wdraża do polskiego prawa dyrektywę UE w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

W projekcie ustawy określono warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych w Polsce oraz za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi zawierane są przez przedsiębiorców mających siedzibę w naszym kraju, a także zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Nowe rozwiązania autorstwa Ministerstwa Sportu i Turystyki przewidują m.in. objęcie przedsiębiorców oferujących tzw. "pakiety dynamiczne" takimi samymi obowiązkami, jakie mają organizatorzy turystyczni.

Chodzi np. o turystyczne obiekty noclegowe, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, podmioty świadczące usługi lądowego transportu pasażerskiego, agentów turystycznych. Do organizatorów turystyki mają być zaliczone także "podmioty niebędące przedsiębiorcami, a zajmujące się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych dla dużej grupy podróżnych". Oznacza to m.in. konieczność opłacania przez nich składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Projekt definiuje na nowo, czym jest "usługa turystyczna".

Będzie ona, jak podaje CIR, zawierać cztery elementy: przewóz pasażerów (lotniczy, kolejowy, autokarowy, promowy, statkiem); zakwaterowanie (np. w hotelu) w innych celach niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów; wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych; każda inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części wskazanych wyżej usług.

W projekcie zdefiniowano także pojęcie "imprezy turystycznej" (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki określone w ustawie) i coraz bardziej popularnych "powiązanych usług turystycznych" (nie stanowiące imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami tych usług, spełniające warunki wskazane w ustawie).

Aby legalnie funkcjonować na rynku usług turystycznych, ich dostawca będzie musiał spełniać określone wymogi. Chodzi m.in. o, jak informuje CIR, "posiadanie zabezpieczenia finansowego w formach przewidzianych ustawą (gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych, turystyczny rachunek powierniczy), odprowadzanie składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, prowadzenie wykazu umów, wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec podróżnych, które muszą zostać zrealizowane przed zawarciem umowy".

Poprawiono i doprecyzowano także funkcjonujące rozwiązania prawne, m.in. mające zabezpieczać podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki.

"W przypadku stwierdzenia niewypłacalności nałożono na tych przedsiębiorców obowiązek niezwłocznego poinformowania marszałka województwa o zaistniałej sytuacji przez złożenie (określonego w ustawie) oświadczenia oraz przedłożenia dokumentacji niezbędnej do zapewnienia powrotu podróżnych do kraju - jeśli przedsiębiorca nie realizuje tego obowiązku" - głosi komunikat CIR.

Do projektowanej ustawy przeniesiono w całości, ale z pewnymi modyfikacjami, obecnie funkcjonujące przepisy dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z projektem przewiduje się także zmianę dotychczasowej formuły prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, która stanie się Centralną Ewidencją Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych poprzez dokonywanie wpisów przez marszałków województw bez konieczności akceptacji przez MSiT oraz stworzenie nowego systemu teleinformatycznego do jej obsługi. Przyjęcie takiego rozwiązania ma m.in. ułatwić wprowadzanie danych do Ewidencji, ich przeglądanie, oraz pozyskiwanie informacji przez przedsiębiorców.

Nowa ustawa miałaby obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

prawo
turystyka
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(8)
ziut
5 lata temu
Upada biuro turystyczne i państwo ma problem.Jaki problem?Przecież ktoś tym biurem zarządzał i na pewno nie śpi pod mostem i nie jeździ hulajnogą.Za te środki można sprowadzić oszukanych turystów z zagranicy a nie angażować finanse państwa.Nieprawdaż?Tylko trzeba zmienić prawo które teraz jest rajem dla kombinatorów i złodziei!!!
George
5 lata temu
Piszecie elaboraty ,pouczenia ,zobowiązania a bura turystyczne upadają i jakoś nikt nie ponosi odpowiedzialności pokażcie jakie biura na zachodzie upadają ? Złodziejstwo jest u nas kto temu zaprzeczy ten jest złodziejem.
Polak
5 lata temu
Kolejny etap likwidacji małych, lokalnych przedsiębiorców, a faworyzowanie korporacji - zatrudniających sztab prawników, doradców finansowych, księgowych i celebrytów w roli popularyzatorów wakacji. Obecne przepisy prawno-skarbowe już sa tak niespójne, że sam minister i cały sztab ludzi nie wie jak prawidlowo rozliczyć firme, transakcje, zainterpretowac zasady działania, itp. POLSKA W RUINIE
ZYGACHUJDWOCH...
5 lata temu
Ta ustawa jest jeszcze nie zatwierdzona. Ona musi pójść do sejmu więc dlaczego wszyscy piszą, że już jest klepnięta ???????????????????????? Sejm może ja obalić i tyle po sensacji...
marek
5 lata temu
No do jasnej!! Biorą tera 15 zł od uczestnika i to za mało??!!!!