Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-02-15
ADV Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.
7,96
-0,75
2019-02-11
ADV Rejestracja połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi
7,90
0,00
2019-02-07
ADV Podsumowanie emisji akcji serii P
7,98
0,00
2019-02-05
ADV Aktualizacja informacji w sprawie oferty prywatnej akcji serii P
8,00
+6,25
2019-01-31
ADV Informacja nt. przydziału akcji serii P
8,20
0,00
2019-01-31
ADV Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
8,02
+2,24
2019-01-30
ADV Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
8,48
0,00
2019-01-25
ADV Informacja nt. sprzedaży spółki portfelowej, w której udziały posiada Fundusz JPIF
7,64
+13,87
2019-01-25
ADV Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
7,64
+13,87
2019-01-24
ADV Zawarcie umów objęcia akcji serii P
7,36
+3,80
2019-01-24
ADV Uzupełnienie raportu bieżącego dotyczącego informacji nt. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P
7,36
+5,98
2019-01-24
ADV Informacja nt. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P
7,36
+1,09
2019-01-24
ADV Informacja nt. zawarcia umowy określającej warunki zaangażowania kapitałowego Inwestorów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii P
7,36
+1,09
2019-01-11
ADV Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii O
7,46
0,00
2019-01-09
ADV Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii O
7,26
+3,31
2019-01-07
ADV Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii O
8,28
-4,35
2018-12-31
ADV Informacja nt. zawarcia dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze określającym warunki zaangażowania kapitałowego Inwestorów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii P
7,06
+6,23
2018-12-31
ADV Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
7,06
+6,23
2018-12-31
ADV Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 KSH
7,06
0,00
2018-12-21
ADV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2018 roku.
7,90
-0,76
  • Poprzednia strona
  • z 11
  • Następna strona