Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-04-18
ADV Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. niewiążącego head of terms dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie technologii medycznej
8,20
-8,54
2019-04-17
ADV Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. listu intencyjnego dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie technologii medycznej
8,20
0,00
2019-04-17
ADV Zmiana terminu publikacji raportów rocznych ADIUVO INVESTMENTS S.A.
8,20
0,00
2019-04-04
ADV Realizacja na rzecz spółki zależnej płatności z tytułu transakcji sprzedaży technologii CSS
7,54
0,00
2019-03-26
ADV Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
8,18
+0,24
2019-03-19
ADV Informacja nt. oddalenia wniosku w sprawie zmiany statutu Spółki
7,98
0,00
2019-03-12
ADV Uzupełnienie informacji nt. osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.
8,00
+1,25
2019-03-05
ADV Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
7,86
-0,76
2019-03-05
ADV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 26 lutego 2019 roku.
7,86
-0,76
2019-02-28
ADV Informacja nt. częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
7,50
+4,00
2019-02-26
ADV Powołanie osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.
7,48
-0,53
2019-02-26
ADV Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 26 lutego 2019 roku
7,48
-0,53
2019-02-25
ADV Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
7,62
0,00
2019-02-15
ADV Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.
7,96
-0,75
2019-02-11
ADV Rejestracja połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi
7,90
0,00
2019-02-07
ADV Podsumowanie emisji akcji serii P
7,98
0,00
2019-02-05
ADV Aktualizacja informacji w sprawie oferty prywatnej akcji serii P
8,00
+6,25
2019-01-31
ADV Informacja nt. przydziału akcji serii P
8,20
0,00
2019-01-31
ADV Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
8,02
+2,24
2019-01-30
ADV Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
8,48
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 12
  • Następna strona