Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-08-04
ADV Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
4,75
0,00
2020-07-31
ADV Korekta pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 18/2020 dot. zawarcia umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
5,00
0,00
2020-07-31
ADV Zawarcie umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
5,00
0,00
2020-07-28
ADV QS 1/2020: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,90
+5,71
2020-07-01
ADV RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
5,36
-2,99
2020-07-01
ADV Informacja nt. raportów rocznych opublikowanych przez Adiuvo Investments S.A.
5,36
-7,46
2020-07-01
ADV RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
5,36
0,00
2020-06-30
ADV R /: formularz raportu rocznego
5,36
0,00
2020-06-30
ADV Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
5,50
-5,45
2020-05-28
ADV Dopuszczenie produktu medycznego do sprzedaży na rynku europejskim
4,60
+7,83
2020-04-27
ADV Zawarcie ramowego porozumienia o współpracy przez spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF
4,99
0,00
2020-04-27
ADV Aktualizacja informacji nt. dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie inwestycji w spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF
4,66
-2,79
2020-04-23
ADV Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
4,49
0,00
2020-04-23
ADV Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
4,49
0,00
2020-04-14
ADV Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego
5,74
-7,32
2020-04-09
ADV Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną
5,82
-1,72
2020-03-23
ADV Aktualizacja informacji nt. dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie inwestycji w spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF
5,36
-10,63
2020-02-28
ADV Aktualizacja informacji nt. dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie inwestycji w spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF
5,30
0,00
2020-02-26
ADV Zmiana adresu siedziby emitenta
6,12
-1,96
2020-01-30
ADV Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
5,96
-2,68
  • Poprzednia strona
  • z 14
  • Następna strona