Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-02-13
ING Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2018 roku.
196,60
0,00
2019-02-13
ING Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018.
196,60
0,00
2019-01-31
ING Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków z pożyczki podporządkowanej.
190,00
+0,84
2019-01-21
ING Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej.
191,60
0,00
2019-01-02
ING Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny S.A.
180,00
+1,67
2018-12-18
ING Zawarcie umów zmierzających do nabycia 45% udziału w NN IP TFI S.A.
187,80
+0,64
2018-12-18
ING Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji zmierzających do nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A.
187,80
+0,64
2018-12-17
ING Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
187,60
+0,21
2018-12-17
ING Oprocentowanie obligacji serii INGBS191219 w dziewiątym okresie odsetkowym.
187,60
-0,11
2018-11-23
ING Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.
180,00
0,00
2018-11-07
ING QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
171,00
0,00
2018-10-30
ING Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej.
161,20
-0,50
2018-10-23
ING Zgoda Rady Nadzorczej na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej.
170,60
-0,59
2018-10-15
ING Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s.
169,00
+1,78
2018-10-12
ING Potwierdzenie ratingów przez agencję Fitch.
172,00
-1,74
2018-09-20
ING Rezygnacja Wiceprezes Zarządu ING Bank Śląskiego S.A.
178,60
-0,90
2018-08-02
ING PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
190,00
0,00
2018-06-14
ING Zmiana oprocentowania obligacji serii INGBS191219.
190,80
-1,99
2018-05-09
ING QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
197,00
0,00
2018-04-26
ING Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2018 roku.
195,00
+0,21
  • Poprzednia strona
  • z 42
  • Następna strona