Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-04-16
ING Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2019 roku.
196,40
+0,20
2019-04-02
ING Potwierdzenie ratingów przez agencję Moody’s.
194,00
+0,41
2019-03-29
ING Akcjonariusze posiadający 5 lub więcej procent głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
192,20
0,00
2019-03-29
ING Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok.
192,80
-0,31
2019-03-29
ING Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
192,80
-0,31
2019-03-29
ING Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.
192,80
-0,31
2019-03-20
ING Kandydatury do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
194,20
+0,41
2019-03-15
ING Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
194,80
-0,72
2019-03-06
ING Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
190,00
+0,95
2019-03-01
ING Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.
191,40
+0,63
2019-03-01
ING R /: formularz raportu rocznego
191,40
+0,63
2019-03-01
ING RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
191,40
+0,63
2019-03-01
ING Aktualizacja polityki dywidendowej.
191,40
+0,63
2019-02-26
ING Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy za 2018 rok.
199,80
-0,20
2019-02-22
ING Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i raportu rocznego za 2018 rok.
195,60
+0,10
2019-02-13
ING Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2018 roku.
196,60
0,00
2019-02-13
ING Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018.
196,60
0,00
2019-01-31
ING Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału Tier II Banku środków z pożyczki podporządkowanej.
190,00
+0,84
2019-01-21
ING Informacja Komisji Nadzoru Finansowego na temat wysokości indywidualnego wskaźnika ST wykorzystywanego w polityce dywidendowej.
191,60
0,00
2019-01-02
ING Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny S.A.
180,00
+1,67
  • Poprzednia strona
  • z 43
  • Następna strona