Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w środkowo-północnej części kraju. Region zamieszkuje 2,07 tys. osób, z czego 60,94 proc. w miastach.

Powierzchnia województwa wynosi 18 tys. km2 i pod względem administracyjnym dzieli się na 23 powiaty, w tym 19 ziemskich i 4 grodzkie oraz 144 gminy, w tym 17 miejskich, 35 miejsko-wiejskich i 92 wiejskie. Na jego terenie są zlokalizowane 52 miasta i 3637 miejscowości wiejskich i 2252 sołectwa. Region ma dwa główne ośrodki administracyjne: Bydgoszcz (siedziba wojewody) oraz Toruń (siedziba marszałka województwa).

Gospodarka

Województwo kujawsko - pomorskie jest średnim pod względem powierzchni i liczby ludności regionem polski. Pod względem społeczno-gospodarczym zajmuje również środkową pozycję w kraju - ma 4,7 proc. udziału w tworzeniu polskiego PKB.

Odgrywa znaczącą rolę w gospodarce kraju w zakresie przetwórstwa spożywczego i w przemysłach: chemicznym, elektromaszynowym, drzewnym i papierniczym, jak również elektronicznym. Tworzone są parki przemysłowo - technologiczne w Toruniu, w Bydgoszczy i Grudziądzu oraz szereg parków przemysłowych m.in. w Solcu Kujawskim i Świeciu.

Pod Toruniem, w gminie Łysomice ustanowiony został obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na tym terenie nazwanym ,,Parkiem Kryształowym" ulokował swoje inwestycje światowy koncern SHARP, który produkować będzie nowoczesne moduły ciekłokrystaliczne LCD. Wraz z nim inwestują w tym województwie znane firmy - kooperanci Sharpa  m. in. ORION Electric, Sumitomo Chemical, Tenscho Electric Industries, Tokai Pressing i Okaya&CO., Sohbi Kohgei i Hanwa, Kimoto, Nyklogistics, U-Tec.

W regionie kujawsko-pomorskim zainwestowały już wcześniej takie międzynarodowe koncerny jak: Nestle, Unilever, Lafarge, Lucent Technologies, Bonduelle, Azko Nobel, Framondi, Lobbe, Rieber & Son, ThyssenKrupp, British Sugar i Nordzucker.

Atutem regionu jest, należące do czołówki w Polsce, rolnictwo, przede wszystkim w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Więcej o sytuacji gospodarczej województwa

Turystyka

Region usytuowany jest w pasie Wielkich Dolin wchodzących w skład pojezierzy: Wielkopolskiego, Pomorskiego i Mazurskiego. Są tu warunki do uprawiania turystyki pieszej, kajakowej i kolarskiej. Przez najciekawsze krajobrazowo i kulturowo obszary prowadzi ponad sto szlaków pieszych o łącznej długości około 1,2 tys. kilometrów i ponad 300 kilometrów szlaków rowerowych.

W kujawsko-pomorskim na turystów czeka 307 obiektów z 24,7 tysiącami miejsc noclegowych - wynika z danych GUS. Rocznie korzysta z nich około 750 tysięcy osób. Około 11 procent z nich to turyści zagraniczni. Średnio jeden turysta spędza w regionie prawie cztery dni.

Więcej o atrakcjach turystycznych województwa

GUS